2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Саджаклиев се завърна в „Уни Хоспитал“ като консултант

Д-р Саджаклиев се завърна в „Уни Хоспитал“ като консултант Д-р Саджаклиев се завърна в „Уни Хоспитал“ като консултант
Д-р Саджаклиев се завърна в „Уни Хоспитал“ като консултант

Д-р Саджаклиев има три специалности – по вътрешни болести, по гастроентерология и по онкология

Един от най-добрите гастроентеролози в страната – д-р Светослав Саджаклиев, който беше част от екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“ като началник на отделението по гастроентерология над две години, се завърна като консултант. Сред процедурите, които водещият специалист извършва са ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, протезиране на хранопровод, дуоденум и жлъчни канали, дебело черво. Други процедури, извършвани от д-р Саджаклиев са още - биопсия под ехографски контрол на чернодробни лезии, диагностична ендоехография и инвазивни процедури под ендоехоконтрол.

Отделението по гастроентерология в лечебното заведение разполага с ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, ендоскопска холангиопанкреатография, два ехографски апарата с възможности за приложения на всички съвременни технологии - контрастноусилена ехография, еластография, ендолуменна ехография, интраоперативна ехография, интервенционални  процедури.

Д-р Саджаклиев има три специалности – по вътрешни болести, по гастроентерология и по онкология. Специализирал е в Холандия, Германия, САЩ, Франция, Япония.

За повече информация и записване: 0357/88 581