2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Клиничните психолози на „Уни Хоспитал“ представиха „Неврофийдбек в психоонкологичната практика”

Клиничните психолози на „Уни Хоспитал“ представиха „Неврофийдбек в психоонкологичната практика” Клиничните психолози на „Уни Хоспитал“ представиха „Неврофийдбек в психоонкологичната практика”
Клиничните психолози на „Уни Хоспитал“ представиха „Неврофийдбек в психоонкологичната практика”

Симпозиумът във Варна се радваше на голям интерес и научно участие от високо ниво, като беше обменен ценен опит в най-напредналия дял на невропсихологичната работа, споделиха двамата специалисти

На 17 август клиничните психолози от Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал” Димитър Кръстев и Чавдар Хърсев участваха в Първия симпозиум по Неврофийдбек и Биофийдбек в България, провел се в хотел „Черно море” във Варна. С лекцията „Неврофийдбек в психоонкологичната практика” Димитър Кръстев запозна аудиторията с практиките, установени в Онкологичния център. Широк спектър от невропсихологични услуги, напреднали методи на диагностика и мониторинг, регулярна работа с пациентите и техните близки са стандарти в дейността на сектора по клинична психоонкология към Онкологичния център и отговарят на изискванията на международните практики. Симпозиумът се радваше на голям интерес и научно участие от високо ниво, като беше обменен ценен опит в най-напредналия дял на невропсихологичната работа, споделиха двамата специалисти.

Методът Неврофийдбек, познат също като невротерапия или невротренинг, позволява на пациентите чрез изобразяване на мозъчната им активност, да постигнат саморегулация на дейността на мозъка. Това позволява на пациентите да тренират мозъка си и така да се справят по-бързо и ефикасно с различни психични състояния както и да постигнат по-високо ниво на личностово функциониране.