2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Лекари от клиниката по нервни болести участваха в две научни събития

Лекари от клиниката по нервни болести участваха в две научни събития Лекари от клиниката по нервни болести участваха в две научни събития
Лекари от клиниката по нервни болести участваха в две научни събития

Специалисти от клиниката по нервни болести на МБАЛ „Уни Хоспитал“ взеха активно участие в две научни срещи

На Националната научна конференция по повод на 75-годишнината на Съюза на учените в България (СУБ), която се проведе от 26 до 28 септември във Варна, началникът на клиниката доц. д-р Ирена Велчева, която е председател на секция „Медицински науки“ към Съюза беше председател на заседание и изнесе доклад върху невросонографски изследвания при болни с лакунарни мозъчни инфаркти, лекувани в клиниката.

На 4-6 октомври 2019г. се проведе Петия национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, на който доц. Велчева, зам.-председател на Асоциацията беше програмен секретар. На конгреса доц. Велчева изнесе доклад върху актуализацията на националния консенсус за диагностика и поведение при екстракраниални каротидни стенози, а д-р Цочо Кметски, началник на неврологичното отделение в „Уни Хоспитал“ и неврологът д-р Галина Цоневска, представиха постер върху случай със симптоми от мозъчния ствол, предизвикани от стеноза на субклавийната артерия. Постерът е подготвен с участието на колектив от клиниката по съдова хирургия в лечебното заведение.