2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ортопедичният кабинет в „Уни Хоспитал“ е с променено работно време

Ортопедичният кабинет в „Уни Хоспитал“ е с  променено работно време Ортопедичният кабинет в „Уни Хоспитал“ е с  променено работно време
Ортопедичният кабинет в „Уни Хоспитал“ е с  променено работно време

Ортопедите в болницата в Панагюрище осигуряват 24-часово покритие за лечение на пациентите си

Новият началник на отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Уни Хоспитал“ д-р Димитър Кочев, съобщи че приемният ортопедичен кабинет е с променено работно време. Лекарите специалисти вече ще приемат пациенти от 8.30 часа до 16.30 часа, а не както досега от 14.00 часа.

Ортопедите от „Уни Хоспитал“ ще преглеждат пациенти с Направление №3, Направление №7, пациенти с необходимост от изследвания с рентген, компютърен томограф (скенер), ядрено-магнитен резонанс.

Екипът от отделението по ортопедия и травматология на болницата в Панагюрище е компетентен и подготвен за лечението на целия спектър травматологични заболявания с помощта на най-съвременна техника и инструментариум, като осигурява 24-часово покритие.

За повече информация: тел. 0357/88 581 и 0357/88 582