2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Специалисти по здравни грижи от „Уни Хоспитал“ – Обичаме професията си!

Специалисти по здравни грижи от „Уни Хоспитал“ – Обичаме професията си! Специалисти по здравни грижи от „Уни Хоспитал“ – Обичаме професията си!
Специалисти по здравни грижи от „Уни Хоспитал“ – Обичаме професията си!

През следващите две седмици ще се проведат още две подобни срещи на специалисти от „Уни Хоспитал“ с ученици от СУ „Нешо Бончев“

Специалисти по здравни грижи от МБАЛ „Уни Хоспитал“ споделиха с ученици от СУ „Нешо Бончев“ колко е важна за тях професията им. Инициативата е част от кампания на Регионалната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи в Пазарджик. Главната сестра на „Уни Хоспитал“ Катерина Събева и старшата акушерка на отделението по акушерство и гинекология Цветанка Добрева поканиха учениците при интерес от тяхна страна да посетят Панагюрската болница.

Тийнейджърите имаха възможност чрез специален филм да проследят по-отблизо дейността на медицинските сестри и акушерките, на медицинските и рентгенови лаборанти, рехабилитаторите и лекарските асистенти. Освен обичта си към професията, специалистите по здравни грижи не скриха, че на първо място тя трябва да е призвание, защото трудностите не са малко – сложни медицински случаи, нощни дежурства.

През следващите две седмици ще се проведат още две подобни срещи на специалисти от „Уни Хоспитал“ с ученици от СУ „Нешо Бончев“. Инициативата е първата в страната, която започва да представя професията на сестринството и ще обхване деца от 8 училища от област Пазарджик.