2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

"Уни Хоспитал" е отличена като "Добра болница" с пет звезди

"Уни Хоспитал" е отличена като "Добра болница" с пет звезди "Уни Хоспитал" е отличена като "Добра болница" с пет звезди
"Уни Хоспитал" е отличена като "Добра болница" с пет звезди

Инициативата е на Центъра за защита правата в здравеопазването

Инициативата "Добра болница" осъществи първата оценка на болниците в страната. Направихме преглед на Интернет страниците на всички 310 болници в страната като съпоставихме данните с определените 10 критерии. Тези критерии показват, доколко болницата е отворена и се отнася с разбиране към потребностите на пациентите. Ние не оценяваме медико-статистическите данни, а единствено дали са налични. Критериите са лесно изпълними и ако една болница е получила ниска оценка, може единствено да се сърди на себе си.

Първият критерий за оценка е наличието на Интернет сайт с информация за ръководството на болницата, телефон и адрес за контакт. Може да се учудите, но има болници, които нямат Интернет сайт и те закономерно получиха нула звезди.
Вторият критерий по който оценяваме болниците е наличието на безплатен достъп до Интернет (wifi). Във века на информационните технологии, считаме, че безплатния достъп до Интернет не е екстра, а базова инфраструктура за всеки уважаващ клиентите си доставчик на стоки и услуги.
Третият критерий е дали са публикувани имената и специалността на лекарите, защото пациентите имат право да знаят кой ще ги лекува и защото добър лекар и добра болница не винаги е едно и също.
Четвъртият критерий е дали са публикувани цените на медицинските услуги. Пациентът има право да знае колко трябва да плати за лечението си преди да е постъпил в болницата. Това ще го улесни в избора, а и самият закон задължава болниците да го направят.
Петият критерий е дали са публикувани образци на информирано съгласие. Много често динамиката в болницата не дава възможност на пациента спокойно да се запознае с този изключително важен документ. За това ние държим образец на такъв да бъде публикуван. Това ще улесни не само пациента, но и лекуващия лекар и ще спести много недоразумения.
Шестият критерий е дали болницата има утвърдена процедура за жалби и оплаквания. Една добра болница би трябвало да е помислила и за това – да посочи на пациента на кого и как може да се оплаче, ако не е доволен от лечението си или ако иска да направи предложение за подобряване на медицинското обслужване.
Седмият критерий е болницата да има утвърдена процедура за борба с болката. Болката е това, което най-често ни кара да потърсим медицинска помощ. Понякога тя е нетърпима и не отминава. Борбата с хроничната болка е на път да се стане отделна медицинска дисциплина. Добрата болница загрижена за своите пациенти би трябвало да е наясно с това и да му е отделила нужното внимание.
Осмият критерий е дали болницата е публикувала данни за смъртността през последната година. Ние не оценяваме показателя, а само това дали данните са публикувани. Това е основен показател и въпреки, че може да се интерпретира неправилно за нас е важно информацията да бъде достъпна за пациентите. Ние не оценяваме дали показателят е добър или не, а само дали информацията е публикувана.
Деветият критерий е дали са публикувани данни за вътре-болничните инфекции. Това е важен показател на лечебния процес и безопасността на пациентите. Ние не оценяваме дали показателят е добър или не, а само дали информацията е публикувана.
Десети критерий е за броя на непланираните повторни операции. Това е показател пряко свързан с качеството на лечебния процес. Данните за него ще подпомогнат пациента в преценката коя болница да избере за да проведе лечението си. Ние не оценяваме дали показателят е добър или не, а само дали информацията е публикувана.

Болниците, които получиха максималната оценка от пет звезди са МБАЛ Уни Хоспитал АД гр. Панагюрище, МБАЛ Полимед ООД гр. София и УБАГ Майчин дом ЕАД гр. София. Тези болници получават сертификат „Добра болница”, които ще бъдат връчени на официална церемония в началото на следващата година.

Ако до тогава и други покрият критериите ще получат своя сертификат.

Пациентите също могат да участват в оценката. Сайтът „Добра болница” дава възможност на всеки да оцени която и да е болница, да напише коментар и да приложи снимка.