2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„Уни Хоспитал“ започва инициативата „Училище за пациенти“

„Уни Хоспитал“ започва инициативата „Училище за пациенти“ „Уни Хоспитал“ започва инициативата „Училище за пациенти“
„Уни Хоспитал“ започва инициативата „Училище за пациенти“

„Училище за пациенти“ е в унисон с днешния празник – 18 април – Европейски ден за правата на пациента

МБАЛ „Уни Хоспитал“ започва инициативата „Училище за пациенти“. Срещите със специалисти от лечебното заведение ще се провеждат два пъти месечно в народно читалище „Виделина – 1865“ от 17.30 часа. Подробна информация ще бъде публикувана своевременно на сайта на „Уни Хоспитал“ в местни и регионални медии. Целта на „Училище за пациенти“ е изграждане на здравни навици, свързани с храненето, двигателната активност, както и основно обучение за оказване на първа помощ.

Първата среща ще бъде със специалист от Спешно отделение през месец май.

„Училище за пациенти“ е в унисон с днешния празник – 18 април – Европейски ден за правата на пациента. Целта му е да се популяризират 14-те основни права на пациента.

 

Европейска харта за правата на пациента:

1.Право на превантивни мерки.

2.Право на достъп.

3.Право на информация.

4.Право на съгласие.

5.Право на свободен избор.

6.Право на тайна и конфиденциалност.

7.Право на уважение към времето на пациента.

8.Право на спазване на стандартите за качество.

9.Право на безопасност.

10.Право на иновации.

11.Право на избягване на ненужно страдание и болка.

12.Право на индивидуално лечение.

13.Право на жалене.

14.Право на обезщетение.