2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

5 май – Световен ден за хигиена на ръцете

5 май – Световен ден за хигиена на ръцете 5 май – Световен ден за хигиена на ръцете
5 май – Световен ден за хигиена на ръцете

Стриктното спазване на правилата за хигиена на ръце е в основата на ежедневната работа в лечебното заведение

Всяка година на 5 май кампанията за Световния ден за хигиена на ръцете се осъществява като част от основните глобални усилия на Световната здравна организация (СЗО) за подобряване хигиената на ръцете в здравните заведения.

Хигиената на ръце винаги е била с голяма важност за превенция на инфекциите в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Непрекъснато се провеждат обучения по темата, осигуряват се достатъчни количества дезинфектанти, сапуни за ръце, салфетки, диспенсъри, ръкавици и други необходими консумативи.

През тази година фокуса на програмите за хигиена на ръце на СЗО и в болницата са грижите за болните, медицинските сестри, акушерките, пациентите и техните близки.

Особено внимание в „Уни Хоспитал“ се обръща на хигиената на ръце в условията на COVID-19 пандемията. Ръцете са един от основните фактори за разпространение на тази инфекция.

Стриктното спазване на правилата за хигиена на ръце е в основата на ежедневната работа в лечебното заведение. Хигиената на ръце е един от основните елементи в противоепидемичните мерки за недопускане вътреболнично разпространение на КОВИД-19.