2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ при спазване на всички противоепидемични мерки

МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ при спазване на всички противоепидемични мерки МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ при спазване на всички противоепидемични мерки
МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ при спазване на всички противоепидемични мерки

Екипът от специалисти на „Уни Хоспитал“ е на разположение и в готовност да оказва висококвалифицирана медицинска помощ

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ се осигурява 24-часова квалифицирана медицинска помощ на всички нуждаещи се, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Следвайки указанията за превенция и безопасност на пациентите в условията на пандемията от COVID-19, медицинските специалисти от МБАЛ „Уни Хоспитал“ съветват хронично болните пациенти да не спират да търсят лекарска помощ. В лечебното заведение стриктно се прилагат протоколите по превенция и контрол на инфекциите, като се следи за осигуряване максималната безопасност както на пациентите, така на персонала. Лекарите са категорични, че има спешни и неотложни състояния, които изискват болнично лечение и те не бива да бъдат подценявани.

Екипът от специалисти на „Уни Хоспитал“ е на разположение и в готовност да оказва висококвалифицирана медицинска помощ. В МЦ-Панагюрище, който е част от „Уни Хоспитал“, продължават да работят лекари по над 20 специалности, сред които ендокринология и болести на обмяната, кардиология, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология.

За повече информация: тел. 0357/88 581