2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява непрекъснатост на лечението на своите пациенти

МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява непрекъснатост на лечението на своите пациенти МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява непрекъснатост на лечението на своите пациенти
МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурява непрекъснатост на лечението на своите пациенти

Болницата оказва на пациентите си пълно съдействие

Въпреки въведенето извънредно положение в страната и в условията на усложнена епидемиологична обстановка, екипът от специалисти на МБАЛ „Уни Хоспитал“ остава на разположение на всички свои пациенти.

Болницата оказва на пациентите си пълно съдействие както във връзка с необходимата им информация, така и с документите, удостоверяващи необходимостта от посещение в лечебното заведение.

Допълнителна информация, може да получите на следните телефони:

Тел. 0357 88 581 - Регистратура

Тел. 0357 88 546 – Онкологичен център

За всички важни новини и съобщения може да следите на сайта на лечебното заведение, както и във Facebook на страницата ни.