2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Обучение за най-съвременно лечение на простатен карцином се проведе в Онкологичния център на МБАЛ “Уни Хоспитал“

Обучение за най-съвременно лечение на простатен карцином се проведе в Онкологичния център на МБАЛ “Уни Хоспитал“ Обучение за най-съвременно лечение на простатен карцином се проведе в Онкологичния център на МБАЛ “Уни Хоспитал“
Обучение за най-съвременно лечение на простатен карцином се проведе в Онкологичния център на МБАЛ “Уни Хоспитал“

Отделението по Лъчелечение на Онкологичния център е единственото в България, което разполага с Varian Calypso system

Обучителен модул за работа със системата Varian Calypso, използвана при лъчелечение на простатен карцином, се проведе от първи до трети юли в МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Отделението по Лъчелечение на Онкологичния център в МБАЛ Уни Хоспитал е единственото в България, което разполага с Varian Calypso system. 

Системата улавя и най-малкото движение на простатата чрез три миниатюрни магнита, поставени в тумора, и подава информация в реално време към линейния ускорител. Ускорителят коригира насочваните лъчи така, че туморът в простатата да бъде облъчен изключително прецизно. 

Със системата Varian Calypso се провежда и радиохирургия при простатен карцином. Достатъчни са само пет сеанса за излекуването на пациента, при липсата на странични лъчеви реакции.

Онкологичният център в МБАЛ Уни Хоспитал обединява в себе си отделения по Медицинска онкология, Лъчелечение, Нуклеарна медицина и разполага със звено по Психоонкология. Организиран по този начин той успява да предостави пълноценна медицинска грижа на своите пациенти и позволява на здравните специалисти да прилагат най-високите съвременни стандарти в лечението на онкологични заболявания. Експертното мнение на Онкологичната комисия създава необходимите условия за прилагане на строго индивидуален подход към нуждите на всеки пациент. По този начин се предлага не само комплексна медицинска грижа, но и се следват практиките на персонализирана медицина - най-съвременната тенденция в световен мащаб.