2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„Уни Хоспитал“ е първата в страната болница със Сертификат по COVID-SECURE Verification Scheme

„Уни Хоспитал“ е първата в страната болница със Сертификат по COVID-SECURE Verification Scheme „Уни Хоспитал“ е първата в страната болница със Сертификат по COVID-SECURE Verification Scheme
„Уни Хоспитал“ е първата в страната болница със Сертификат по COVID-SECURE Verification Scheme

Сертификатът удостоверява, че лечебното заведение изпълнява във всичките си структури ефективно всички мерки за управление на риска, свързани с COVID-19

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе верифицирана и регистрирана от MG Global за съответствие с изискванията на COVID-SECURE Verification Scheme. Болницата е първото лечебно заведение в страната, покрило изискванията за издаването на документа.

Сертификатът удостоверява, че лечебното заведение изпълнява във всичките си структури ефективно всички мерки за управление на риска, свързани с COVID-19, спуснати от правителството, общи и секторни, от браншовите организации, както и добрите международни практики.