2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване на IgM/IgG антитела  срещу SARS-CoV-2 В МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване на IgM/IgG антитела  срещу SARS-CoV-2
В МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване на IgM/IgG антитела  срещу SARS-CoV-2

Изследването на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2 се извършва всеки работен ден

Изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2 се извършва в МБАЛ „Уни Хоспитал“. В резултата от теста се отразява присъствието или отсъствието на двата класа антитела, т.е. изследването е качествено, а не количествено, с човешки серум или плазма. Методът на изследване е автоматичен качествен анализ за откриване в човешки серум или плазма, чрез ELFA – ензимно-свързан флуоресцентен анализ (VIDAS).

Д-р Марияна Ашикян, началник на Лабораторията по микробиология поясни, че IgM антителата се образуват средно 7-10 дни след инфектиране с вируса, докато за образуването на IgG антителата са необходими най-малко три седмици. Резултатът трябва да се анализира от специалист, подчерта д-р Ашикян, като уточни, че тестът е помощно средство при диагностицирането на SARS-CoV-2. Тестът за антитела се интерпретира наред с клиничната картина, историята за контакт с болен или заразоносител и тестове за потвърждаване на текуща инфекция.

Изследването на IgM/IgG антитела срещу SARS-CoV-2 в „Уни Хоспитал“ се извършва всеки работен ден от 08:00 до 15:00 часа. Цената на всеки един от тестовете е 30 лева.

Телефон за предварително записване на час: 0357/88 581