2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

„Време е!“ – Световен ден за борба с туберкулозата

„Време е!“ – Световен ден за борба с туберкулозата „Време е!“ – Световен ден за борба с туберкулозата
„Време е!“ – Световен ден за борба с туберкулозата

Открита навреме, туберкулозата е лечима, когато се провежда качествено лечение

Мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, през 2020 година е „Време е! – за свят без туберкулоза! Време е за действие!“. Целта е да се постави акцент върху неотложността да се действа по ангажиментите, поети за ограничаване на заболяването. Част от мерките, които здравните власти в цял свят предприемат са:

  • Разширяване на достъпа до профилактика и лечение;
  • Изграждане на достоверна база данни;
  • Осигуряване на достатъчно и устойчиво финансиране, включително и за научни изследвания;
  • Слагане на край на дискриминацията на болните от туберкулоза;
  • Насърчаване на справедливо и насочено към правата на болните отношение от страна на обществото.

В тази връзка лекарите - пулмолози, от отделението по вътрешни болести на МБАЛ "Уни Хоспитал", се присъединяват към световната инициатива "FIND.TREAT.ALL #ENDTB", чиято основна цел е осигуряване на универсален достъп до профилактика. "FIND.TREAT.ALL #ENDTB" призовава за бързи и мащабни действия за борба с туберкулозата, защото през 2016 година 10.4 милиона души се разболяват, но от тях само 6.3 милиона са официално съобщени на националните органи и докладвани на СЗО. Това означава, че над 4 милиона заболели са били пропуснати от официалните здравни системи. Сред причините, които от "FIND.TREAT.ALL #ENDTB" посочват са слаби системи на здравеопазване, неравен достъп до здравни услуги, недостатъчен капацитет за поставяне на точна диагноза, недостатъчна ангажираност на общността.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) в резултат на глобалните усилия за борба с туберкулозата от 2000 година насам са спасили около 58 милиона живота. Открита навреме, туберкулозата е лечима, когато се провежда качествено лечение. В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулоза са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите.