2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 декември – Световен ден за борба със СПИН

1 декември – Световен ден за борба със СПИН 1 декември – Световен ден за борба със СПИН
1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване за ХИВ.

Всяка година на 1 декември се отбелязва Световния ден за борба със СПИН (AIDS). Причинител на това социално-значимо инфекциозно заболяване е вирус, наречен ХИВ (вирус на човешкия имунен дефицит). По данни на СЗО в световен мащаб приблизително 38 милиона души живеят с ХИВ (HIV). Първият серопозитивен пациент в България е диагностициран през 1986 г., като общия брой установени случаи до 2015 г. нараства до 2243. Към края на ноември 2021 г. регистрираните случаи на заразени с ХИВ в нашата страна са вече 3690, като 98% от тях провеждат антивирусно лечение. Половоспецифичното и възрастово разпределение на ХИВ позитивните лица у нас показва отчетливо превалиране на мъжкия пол (85%), както и преобладаващо засягане на възрастовата група 30-40 години, следвана от 41-50 години, които са хора в активна трудоспособна възраст.

През 1987 г. е одобрен първия медикамент за лечение на ХИВ инфекция, като оттогава са разработени повече от 30 препарата. На съвременния етап, благодарение на прилаганата високоефективна антиретровирусна терапия (HAART), ХИВ инфекцията се превърна в успешно контролирано хронично заболяване.

В съответствие с глобалните цели на СЗО е приета Национална програма за превенция и контрол на ХИВ в Република България за периода 2021-2025 г., в която са дефинирани комплекс от мерки касаещи осигуряване на ранна диагностика, лечение и посттерапевтичен мониторинг на ХИВ инфектираните лица, както и превенция на ХИВ сред рисковите групи от населението.

Извършването на скринингови изследвания е от изключително важно значение за своевременно откриване на недиагностицирани случаи. Във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ „Уни Хоспитал“ се извършва изследване за ХИВ. Всички, които желаят да проверят своя ХИВ статус могат да си направят тест в дните от понеделник до събота. Работното време на лабораторията е от 08:00-20:00 часа, като резултатите се получават в рамките на деня.