2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р А.Гоцева, д.м и д-р К.Чачова със статия за COVID-19

Д-р А.Гоцева, д.м и д-р К.Чачова със статия за COVID-19 Д-р А.Гоцева, д.м и д-р К.Чачова със статия за COVID-19
Д-р А.Гоцева, д.м и д-р К.Чачова със статия за COVID-19

„COVID-19 – клинични прояви и коморбидитет“ е обзорната научна статия

„COVID-19 – клинични прояви и коморбидитет“ е обзорна статия, публикувана в специализираното издание за лекари „Medical Magazine“ на д-р Анелия Гоцева, дм и д-р Красимира Чачова-Ранчева. Направен е обзор на научната литература, засягащ многоликата клинична манифестация на COVID-19 и по-тежкото протичане при пациенти с коморбидитет (с различни придружаващи заболявания като захарен диабет, артериална хипертония и др.).

Многобройни проучвания акцентират върху неблагоприятното въздействие на различни съпътстващи заболявания върху клиничния ход на инфекцията със SARS-CoV-2. При коморбидни пациенти с COVID-19, приети в интензивно отделение заболяването протича тежко с бърза прогресия до остър респираторен дистрес синдром, коагулопатия, полиорганна недостатъчност и смърт. Новооткритият в края на 2019 година нов коронавирус SARS-CoV-2 доказа, че има потенциала да нанесе сериозни човешки и икономически загуби. Това са част от изводите, направени в научната публикация в бр. 87/04.2021г. на „Medical Magazine“.

Д-р Чачова е специалист по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, както и управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“, а д-р Гоцева има придобити специалности по Инфекциозни болести и Вирусология, началник е на Вирусологичната лаборатория в лечебното заведение.