2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Чачова-Ранчева участва в международен форум

Д-р Чачова-Ранчева участва в международен форум Д-р Чачова-Ранчева участва в международен форум
Д-р Чачова-Ранчева участва в международен форум

Домакин на научното събитие бе МУ-Пловдив

Медицински университет-Пловдив бе домакин и съорганизатор на съвместния форум XI-та Югоизточна европейска конференция и XXXI-ва Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация „България“ (ИМАБ), състоял се от 28-31 октомври. Д-р Красимира Чачова-Ранчева, управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“, участва в научното събитие с кратка презентация на тема „Предизвикателства в управлението на частна болница в COVID пандемия“.

На събитието се представиха над 230 теми в областта на медицината, биомедицината, денталната медицина и организацията и контрола на здравеопазването. В програмата беше предвидена сесия и кръгла маса “Коронавирус, световна пандемия и българския опит“.

Основната цел на форума е да събере в хибриден формат учени от България, САЩ, Израел, Германия, Италия, Румъния и да им даде възможност да споделят добри практики, опит и резултати от проучвания на мултидисциплинарни екипи, работещи по съвременни проблеми, включително COVID-19.