2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Онкологичният център на "Уни Хоспитал" помага на пациентите си да се справят с рака

Онкологичният център на "Уни Хоспитал" помага на пациентите си да се справят с рака Онкологичният център на "Уни Хоспитал" помага на пациентите си да се справят с рака
Онкологичният център на "Уни Хоспитал" помага на пациентите си да се справят с рака Онкологичният център на "Уни хоспитал"помага на пациентите си да се справят с рака 1 Онкологичният център на "Уни хоспитал"помага на пациентите си да се справят с рака 2

Инициативата "Победителите" включва събития за пациенти с онкологични заболявания

Инициативата "Победителите" на Онкологичен център "Уни Хоспитал" в Панагюрище е серия от обществени събития, ангажиращи се с различни онкологични диагнози, които целят да привличат общественото внимание към предизвикателствата, с които онкоболните се сблъскват всекидневно, но и да развенчават митове, свързани с онкологичните заболявания и лечението, свързано с тях, породени от недостатъчно дълбоко разбиране за онкологичното заболяване, процеса на диагностика и лечение.

Волейболният турнир „Той е” е третото събитие от инициативата и е насочен към мъже, диагностицирани с рак на простата. Инициативата се ангажира с подобряването на качеството на живота на пациентите и действа като продължение на био-психо-социалния модел, който се прилага в Онкологичния център - клинични психолози работят с онкоболните успоредно с физическото им лечение.

"Онкологичната диагноза има високо социално значение. Често мъжете с рак на простатата страдат от социална изолация или самоизолация, стават жертва на предразсъдъци и поведения, които понижават качеството на живота и създават условия за психологически дистрес. С провеждането на волейболния турнир се демонстрира, че нашите пациенти са истински победители и пълноценни членове на активното общество", споделят от "Уни хоспитал".

Формите на отделните събития от "Победителите" съчетават интерактивни елементи с образователни лекции и дискусии с цел по-добро, конкретно и достъпно информиране за възможностите за лечение и стратегиите за справяне с продължителен терапевтичен процес.

ОНКОПАЦИЕНТИТЕ СЕ СБЛЪСКВАТ С МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМИ

С какви проблеми извън чисто медицинските се сблъскват пациентите с рак – в семейството и в обществото?

Това са психологичните и социалните проблеми. Психологичните са на първо място заради това, че те имат обричаща диагноза, в кавички го казвам. Тъй като малко се знае за тази диагноза и лечението й, те го приемат като фатално. За да разберат пациентите, че всъщност с тази диагноза се живее, те трябва да минат дълъг път. Започват със “Защо на мен, какво съм направил”, докато разберат, че това няма нищо общо и че всъщност лечението им гарантира действително по-дълъг живот, а за някои и дори и толкова, колкото съответните други хора в тази възрастова група. Това е първият проблем, който искаме да решим. Вторият е социализирането. Част от хората се затварят в себе си - някои напускат работа, други имат проблеми с работодателя. Целта на проекта е да покаже, че те са работоспособни, разбира се, без да поставяме всички под един знаменател. Има разлика между пациентите в първи и четвърти стадий, но когато постигнем ремисия, дори пациентите в четвърти стадий се връщат на работа. Това е положително и за обществото, и за пациента като личност, не само защото изкарва пари, а защото е полезен.

Третото направление е красотата - не само физическа, но и душевна. Това е и бъдещият ни проект - ще направим фотоизложба, за да покажем красотата, която тези пациенти виждат в ежедневието, картините, които рисуват, нещата, които пишат. По тези три направления показваме, че пациентите са изключително стойностни и че ракът не е обричаща диагноза.

Какво представлява био-психо-социалният модел и какви иновации прилагате в центъра?

Този модел се прилага при нас в Онкологичния център в "Уни хоспитал". Ние работим с клинични психолози с такава насоченост. Трябва да съвместим всичко - да успокоим психиката на пациентите, да намерим социалната им реализация и в същото време да осигурим комфорт от лечението. Тези три големи сфери трябва да бъдат обединени и това не става без помощта на психолозите. Това са наложените при нас стандарти - измерваме нивото на стреса на пациентите и определяме кой към каква група спада и какво можем да направим, за да подобрим неговото ниво на тревожност. Този модел трябва да се прилага по-широко в България, но хората, които имат опит и са обучавани по този начин, са по-малко. Клиничните психолози имат направление онкопсихология и Димитър Кръстев и Чавдар Хърсев, които са в "Уни Хоспитал", прилагат абсолютно адекватно и съизмеримо този модел на проследяване на пациентите, както се случва в други държави.

Ние определено разчитаме на доброволно съдействие от страна на пациентите. В началото на петгодишния ни опит вече в "Уни Хоспитал" имаше едно неразбиране: “Защо сега ще ходя на психолог? Аз съм си добре.” Към днешна дата пациентите сами търсят тези консултации. Клиничните проучвания и достъпът до най-новите лекарства са много добра опция за тези пациенти и също им се предлагат - не само в нашия център, но и в цяла България е така. Достъпът до нови молекули и клинични проучвания. Един център е много добър, ако предлага и това.

„Той е“ е трето събитие в кампанията „Победителите“ на „Уни Хоспитал“. По какво измервате успеха на кампанията?

Първо, че се увеличиха желаещите да участват - не само колеги, но и пациенти от други центрове. В първото събитие пациентите бяха от "Уни Хоспитал", във второто бяха и от други звена и предполагам, че сега в тази фотоизложба действително ще участват по-масово и от други места, които провеждат химиотерапия. Включително хора извън медицинската професия са готови да участват, за да подкрепят тази кампания. Определено имаме по-голямо разбиране и съмишленици - хора и компании, които подкрепят каузата, и много пациенти, които искат да се включат, да афишират, че имат рак, че се лекуват и че са добре. Това за мен е прекрасно и определена стъпка напред. Мисля, че с кампанията, която инициирахме, постигнахме много неща. Определено спортът обединява.