2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В аптека „Уни Хоспитал“ са осигурени лекарства за пациенти, преминали през COVID зоните

В аптека „Уни Хоспитал“ са осигурени лекарства за пациенти, преминали през COVID зоните В аптека „Уни Хоспитал“ са осигурени лекарства за пациенти, преминали през COVID зоните
В аптека „Уни Хоспитал“ са осигурени лекарства за пациенти, преминали през COVID зоните

Считано от 17.09.2021г. НЗОК заплаща лекарствени продукти и средства за профилактика и предотвратява на усложненията от COVID-19.

В МЦ-Панагюрище, който е част от МБАЛ „Уни Хоспитал“, вече функционира COVID зона, в която могат да бъдат консултирани пациенти с COVID-19, за които не се налага болнично лечение. В COVID зоната пациентите с леки и средно тежки симптоми могат да бъдат прегледани и да им бъдат предписани лекарства за домашно лечение.

Считано от 17.09.2021г. НЗОК заплаща лекарствени продукти и средства за профилактика и предотвратява на усложненията от COVID-19.

Аптека „Уни Хоспитал” има сключен договор с НЗОК и разполага с включените в списъка на частично или напълно, заплатени от НЗОК лекарства за COVID.

Аптеката може да подсигури медикаментите за здравноосигурени пациенти, преминали през COVID зоната, както и да консултира пациентите във връзка с начина на употреба на лекарственоте средства, назначени за домашно лечение.