2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В “Уни Хоспитал“ се издават удостоверения, признати за „зелен сертификат“, при наличие на антитела

В “Уни Хоспитал“ се издават удостоверения, признати за „зелен сертификат“, при наличие на антитела В “Уни Хоспитал“ се издават удостоверения, признати за „зелен сертификат“, при наличие на антитела
В “Уни Хоспитал“ се издават удостоверения, признати за „зелен сертификат“, при наличие на антитела

За допълнителна информация: 0357/88 581

Удостоверения, признати за „зелен сертификат“, могат да бъдат получени в „Уни хоспитал“, при лабораторно изследване, доказващо наличието на определено количество антитела. Удостоверението ще се издава, когато стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 са установени чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и надхвърлят 150 BAU/ml.

Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването документът е валиден 90 дни и се използва на територията на България.

В Клиничната лаборатория на лечебното заведение се осигурява чрез един от най-съвременните методи количествено изследване на IgG антитела, включително неутрализиращите антитела срещу SARS-CoV 2, обясни д-р Недялка Реджова, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение.

След провеждане на изследването може даполучите удостоверението  на място, в болницата, както и да ви бъде предоставен национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg.