2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Всеки вторник в Стрелча работи пробовземна на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Всеки вторник в Стрелча работи пробовземна  на МБАЛ „Уни Хоспитал“ Всеки вторник в Стрелча работи пробовземна  на МБАЛ „Уни Хоспитал“
Всеки вторник в Стрелча работи пробовземна  на МБАЛ „Уни Хоспитал“

Манипулационната работи по стандарт „Клинична лаборатория“

Всеки вторник от 09:00 до 14:00 часа в Стрелча работи пробовземна на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Основната дейност на пробовземната е вземане на венозна кръв с вакутейнери – ПКК (еритроцити и левкоцити, диференциално броене), биохимия (кръвна захар, креатинин, урея), коагулационен статус, утайка, CRP, Д-димер.

Манипулационната работи по стандарт „Клинична лаборатория“ - с направления по НЗОК, като взетата кръв се изработва в лабораторията на „Уни Хоспитал“.