2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

18 ноември – Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците

18 ноември – Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците 18 ноември – Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците
18 ноември – Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците

Някои Грам отрицателни бактерии са станали резистентни към почти всички използвани антибиотици, акцентира д-р Мизгова.

Антимикробната резистентност (AМР) е способността на микроорганизмите, като например бактериите, да стават все по-резистентни към антимикробно средство, към което по-рано са били чувствителни.

С всяка изминала година сме изправени пред нарастващата опасност да живеем във времена, в които често срещани инфекции ще станат смъртоносни, обясни д-р Гергана Мизгова, началник на Лабораторията по микробиология в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Основната причина за това ще е антимикробната резистентност, която е Световната здравна организация определя като глобална заплаха.  Справянето с АМР е сложна задача, а прилагането на подходящи мерки за профилактика и контрол на инфекциите е огромно предизвикателство.

Близо две трети от общата употреба на антимикробни средства в Европейския съюз е за животни, отглеждани за производство на храна. Някои от тях впоследствие се озовават в околната среда. Съществуват данни, че намаляването на употребата на антимикробни средства при животни, отглеждани за производство на храни, води до намаляване на наличието на микроорганизми, резистентни на антимикробни средства, при тези животни.

Някои Грам отрицателни бактерии са станали резистентни към почти всички използвани антибиотици, акцентира д-р Мизгова. Тази антибиотична резистентност прави инфекциите трудни за овладяване, удължава болничния престой и води дори до фатален изход. Безразборното приложение на антибиотици в лечението на заболявания като пневмонии, КОВИД-19, инфекции на уро-гениталния тракт, води до изграждане на устойчива резистентност на голяма част от микроорганизмине към масово прилаганите антибиотици. Отчитайки сериозността на проблема, ръководството на МБАЛ „Уни Хоспитал“ започна серия от лекции, с основен фокус правилната употреба на антибиотиците, изграждане и създаване на единни протоколи при употребата на антибиотици.

Болниците с утвърдена и внедрена антибиотична политика осъществяват стриктен контрол върху антибиотичната употреба и това води до намаляване на неправилната, излишна и прекомерна употреба на широкоспектърни антибиотици, на антибиотичната резистентност и на последиците от тях.

Общата ни отговорност като медици, е да запазим антибиотичната ефективност, да ограничим възникването и разпространението на мултирезистентни щамове в болниците и обществото, да запазим доверието на пациентите към лечението, което провеждаме, сподели още д-р Мизгова.