2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Анелия Гоцева публикува статията „Аденовирусни инфекции – клинично значение“

Д-р Анелия Гоцева публикува статията „Аденовирусни инфекции – клинично значение“ Д-р Анелия Гоцева публикува статията „Аденовирусни инфекции – клинично значение“
Д-р Анелия Гоцева публикува статията „Аденовирусни инфекции – клинично значение“

Публикацията е част специализираното издание за лекари „Medical Magazine“

„Аденовирусни инфекции – клинично значение“ е заглавието на статията на д-р Анелия Гоцева, началник на Лаборатория Вирусология в МБАЛ „Уни Хоспитал“, публикувана в специализираното издание за лекари „Medical Magazine“. В научната публикация подробно са описани различните клинични прояви на аденовирусните инфекции – респираторни (фаринго-конюнктивална треска, бронхиолит, пневмония), очни (най-честа причина за инфекциозен конюктивит), чревни (гастроентерит), при имунокомпрометирани пациенти.

Сред акцентите в статията са, че човешките аденовируси (HAdVs) традиционно се асоциират с широк спектър от заболявания при хора от всички възрасти, по-често при деца. Те обикновено причиняват самоограничаващи се инфекции, но през последните години все повече се разпознават като значими вирусни патогени с висока заболеваемост и смъртност сред имунокомпрометирани пациенти.