2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Доц. д-р Ирена Велчева е новият председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Доц. д-р Ирена Велчева е новият председател на  Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика Доц. д-р Ирена Велчева е новият председател на  Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
Доц. д-р Ирена Велчева е новият председател на  Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Доц. Велчева е сред учредителите на Асоциацията и до момента бе неин зам.-председател.

Доц. д-р Ирена Велчева, началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“, бе избрана за председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ).

Доц. Велчева е сред учредителите на Асоциацията и до момента бе неин зам.-председател. Основната цел ни цел с колегите от БАНМХ е да осигуряваме непрекъснато обучение в областта на невросонологията в съответствие с международните критерии и етика чрез организиране на курсове за преподаване и научни срещи, сподели доц. Велчева.

От 2016 година доц. Велчева е началник на Клиника по нервни болести в „МБАЛ-Уни Хоспитал“.    Автор и съавтор на над 200 научни публикации, 22 монографии и 15 учебника по нервни болести. Основните ѝ научни и професионални интереси са в областта на мозъчносъдовата болест – хемореологични промени и функционални невросонографски изследвания, заболявания на автономната нервна система, главоболие, епилепсия, заболявания на периферната нервна система. Ръководител на докторанти и специализанти по нервни болести. Била е медицински експерт към МЗ и МОН, както и дългогодишен национален консултант по нервни болести.

Доц. Велчева е член на бордовете на национални и международни организации и фондации: European Society of Clinical Hemorheology and Microcirculation, International Danube Association for Neurology and Psychiatry, Фондация Балкански медицински съюз, Фондация Предпазване от мозъчни инсулти. Член е на ръководството на Научната група по автономна нервна система към European Academy of Neurology. Дългогодишен научен секретар на Българско дружество по неврология. Председател е на секция „Медицински науки“ към Съюза на учените в България. Представител е на България в Борда по неврология ня Съюза на Европейските медицински специалисти и в Световната федерация по неврология. Зам.-председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и на Българското дружество по биореология. Член е на редакционни колегии на български и международни научни медицински списания: Наука, Медицинска наука, Мозъчносъдови заболявания, Българска неврология, Невросонография и мозъчна хемодинамика - главен съредактор, Series on Biomechanics, Balkan Journal of Medicine, Medical Magazine. Носител на почетен знак „Български лекар”, „За принос в развитието на медицината”, „За принос към развитието на МБАЛ „Св. Наум”, „За принос към червенокръстката кауза”.