2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Лабораторията по трансфузионна хематология на „Уни Хоспитал“ осигурява трансфузионен надзор на лечението с кръвни продукти в лечебното заведение

Лабораторията по трансфузионна хематология на „Уни Хоспитал“ осигурява трансфузионен надзор на лечението с кръвни продукти в лечебното заведение Лабораторията по трансфузионна хематология на „Уни Хоспитал“ осигурява трансфузионен надзор на лечението с кръвни продукти в лечебното заведение
Лабораторията по трансфузионна хематология на „Уни Хоспитал“ осигурява трансфузионен надзор на лечението с кръвни продукти в лечебното заведение 1 2

Д-р Кръстева поздрави и отправи благодарности към екипа си

Над 6 години екипът на Лабораторията по трансфузионна хематология в МБАЛ „Уни Хоспитал“ с началник д-р Лориета Кръстева е в основата на процеса по планиране и осигуряване на медицинските нужди на лечебното заведение с кръв и кръвни биопродукти. Лабораторията осигурява пълен обем имунохематологична диагностика на пациенти, според изискванията на медицинския стандарт.

„Благодарност към всички колеги за подкрепата и всеотдайната работа – Нонка Минчева, биолог, лаборантите Наталия Гергова, Снежана Стоянова, Илинка Божкова – както и специални благодарности към лаборант Лиляна Цекова, която от броени дни вече не е част от екипа ни, но за времето, в което работихме заедно успя да предаде опит на младите специалисти“, сподели д-р Кръстева.

Лабораторията по трансфузионна хематология на „Уни Хоспитал“ осигурява трансфузионен надзор на лечението с кръвни продукти и отговаря за качеството на съхранение и експедиране на кръвните биопродукти.