2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Специалисти от „Уни Хоспитал“ с научна статия за COVID-19

Специалисти от „Уни Хоспитал“ с научна статия за COVID-19 Специалисти от „Уни Хоспитал“ с научна статия за COVID-19
Специалисти от „Уни Хоспитал“ с научна статия за COVID-19

Статията е публикувана в специализираното за лекари издание MEDINFO

„Лека и средно тежка форма на COVID-19“ е статия с автори д-р Красимира Чачова-Ранчева – управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и специалист по пневмология и фтизиатрия, д-р Анелия Гоцева – началник на Вирусологичната лаборатория и д-р Румяна Вълкова – началник на Спешно отделение. Публикуваната статия в специализираното за лекари издание MEDINFO се базира на анкетно проучване сред 70 симптоматични пациенти с лабораторно потвърдена диагноза COVID-19, от които 44 амбулаторни и 26 хоспитализирани. Най-често срещаните симптоми, които анкетираните пациенти посочват са умора/отпадналост, температура, миалгии/артралгии, кашлица и главоболие, последвани от загуба на вкус и мирис и болки в гърлото. Авторите отбелязват, че подобно на други проучвания най-честото придружаващо заболяване е артериалната хипертония. COVID-19 често демонстрира многолика симптоматика и полиорганно засягане, като в определени случаи може да настъпи и летален изход. В хода на инфекцията могат да настъпят редица усложнения, някои от които животозастрашаващи. Взаимодействието вирус-имунна система е сложно и има ключова роля в развитието на заболяването и неговия изход.

Един от основните изводи, направен от специалистите на „Уни Хоспитал“ е, че ранната диагностика на COVID-19 е свързана с известни трудности поради изключително многообразния спектър на клинична изява и неспецифична симптоматика на заболяването.