2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Успешна акредитация на българска болница за медицински туризъм

Успешна акредитация на българска болница за медицински туризъм Успешна акредитация на българска болница за медицински туризъм
Успешна акредитация на българска болница за медицински туризъм Интервю д-р Чачова Акредитация за медицински туризъм МБАЛ Уни Хоспитал Акредитация за медицински туризъм

С получаването на сертификат за акредитация за медицински туризъм МБАЛ "Уни Хоспитал" доказа убедително възможността си да осигури не само на българските, но и на чуждестранните пациенти, достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.

За кои медицински дейности МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм и как болницата постигна този успех – прочетете в интервюто на д-р Красимира Чачова, управител на МБАЛ "Уни Хоспитал" за изданието на в-к "Капитал" -  "Алманах на иновациите в здравния сектор": 

  1. Д-р Чачова, какво означава за едно лечебно заведение акредитацията от Global Healthcare Accreditation?

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно акредитирана от GHA или Global Healthcare Accreditation и получи сертификат за акредитация за медицински туризъм. Чрез своята акредитационна програма GHA потвърждава високото качество на услуги за пациентите, които предприемат пътуване с цел профилактика, лечение и последващи грижи.  Покриването на критериите за лечение на пациенти от чужбина или т.нар. медицински туризъм е естествено продължение на настоящата политика на нашето лечебното заведение за постоянно повишаване на качеството при предоставяне на медицинска грижа за пациентите в безопасна среда. Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури не само на българските, но и на чуждестранните пациенти, достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.   

  1. Какъв ще бъде ефектът за пациентите и за персонала на болницата?

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е резултат от най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване през последните над 25 години. Мисията на нашето лечебно заведение е да предлага на пациентите от България и чужбина най-широка гама от високоспециализирани медицински услуги и последно поколение медицинска апаратура. За петте години от откриването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ болницата се наложи като едно от водещите лечебни заведения на здравната картата в България. До момента МБАЛ „Уни Хоспитал“ е предоставила медицински грижи на над 100 000 пациенти. Успешната акредитация от GHA допринася за увеличаване на разпознаваемостта и авторитета на болницата, подобрява качеството ѝ на работа, конкурентноспособността ѝ, здравната и социална роля и значимост на лечебното заведение и най-важното – гарантира отлично качество на  обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики за лечение. Това е следваща стъпка в утвърждаването на болницата - вече и в международен план.

В случая стремежът на лечебното ни заведение винаги да предоставя на пациентите си качествени медицински услуги срещна реализация в акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA) - като безспорно доказателство за високото ниво на медицинско обслужване. Успешно преминалата акредитация е независимата оценка, че болницата е създала всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите. Екипът ни е категоричен, че лечебното заведение ще продължи да работи, следвайки най-съвременните медицински протоколи, но при по-широк кръг пациенти – не само от България, но и от целия свят. Тази система е гарант за стремеж към непрекъснато повишаване квалификацията на медицинския ни персонал.

  1. В кои медицински области МБАЛ „Уни Хоспитал“ ще развива медицински туризъм?

Основните медицински структури, за които МБАЛ „Уни Хоспитал“ е акредитирана да развива международен медицински туризъм, са: Онкологичен център, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Съдова хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина.