2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В-к "Форум Медикус: "Уни Хоспитал" - Уникално място върху здравната карта на България

В-к "Форум Медикус: "Уни Хоспитал" - Уникално място върху здравната карта на България В-к "Форум Медикус: "Уни Хоспитал" - Уникално място върху здравната карта на България
В-к "Форум Медикус: "Уни Хоспитал" - Уникално място върху здравната карта на България

„Форум Медикус“ е специализиран медицински вестник за професионална аудитория

-Уважаеми д-р Дренски, в навечерието на Новата 2023 г. , бих искала да попитам кое, според Вас, прави МБАЛ „Уни Хоспитал“ действително уникално лечебно заведение: историята ли; проектът ли; реализацията ли?

-Голяма част от отговора ми се състои във Вашия въпрос. МБАЛ „Уни Хоспитал“ наистина е уникална, защото и като замисъл, и като реализация – няма аналог в страната ни. Тя е сбъднатата мечта на поколения панагюрци и на хората от целия регион – да имат модерна болница, в която специалистите, лечението и грижите за пациентите са  на европейско ниво. Двигателят на цялата идея е покойният вече проф. д-р Лъчезар Цоцорков. При откриването ѝ през 2016 година той споделя:  „С много ентусиазъм, воля и средства превърнахме едва оцеляващата панагюрска болница, в която работеха десетина лекари, в чудо на здравеопазването с над 700 души медицински и немедицински персонал. Този проект се реализира и заради огромната обществена подкрепа и гражданското доверие, които получихме.

Мисля, че думите му илюстрират каква е била ситуацията към онзи момент, докато днес - МБАЛ „Уни Хоспитал“ е център за развитие на  здравеопазването не само в региона, но и на национално ниво. В последните години болницата категорично се наложи като водещо лечебно заведение на здравната карта на България, предпочитано от пациентите. Подкрепям думите си с факти и статистика - над 70% от пациентите, които се лекуват в болницата, са от страната, което показва ясно, че възможностите ни да предоставяме качествена медицинска грижа са припознати от болните хора на национално ниво.  

-Кои днес са уникалните характеристики на болницата?

Вероятно очаквате, а и спокойно бих могъл да отговоря на въпроса ви за уникални характеристики, като изброя десетките примери за модерната апаратура, с която разполагаме, за отличията ни, за постигнатите акредитации и високите оценки, които получаваме постоянно. Истината е, че болницата е единен организъм. Тя не е само  материална база, нито само висококачествена апаратура от най-ново поколение. Истината е, че това, което ни отличава, е че най-важната цел пред целия екип на лечебното ни заведение и наша мисия е здравето и лечението на нашите пациенти. Тайната на добрата медицинска грижа е в симбиозата между лекарите, професионалистите по здравни грижи, условията за пациентите, прилагането на съвременни подходи в лечението и помощта на високотехнологичната апаратура, с която разполагаме. Вярвам, че силата на една болница е в потенциала на нейния медицински персонал – нито едно лечебно заведение не може да си позволи да загуби лекарите и професионалистите си по здравни грижи. Те са най-ценният ни актив и това, което ни отличава.

-Кое в структурата и организацията на лечебното заведение най-много Ви впечатли, когато поехте управлението? Кое Ви изненада? Решихте ли, че нещо непременно трябва да промените?

-Част съм от екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал“ от началото на 2019 година като изпълнителен директор на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД – дружеството, което е собственик на болницата. Познавам в детайли всички процеси в лечебното заведение, специалистите ни, базата ни и преходът след избирането ми за управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“ беше съвсем лек. С екипа ми си поставихме амбициозни цели, които успяваме да постигаме и постепенно да разгръщаме потенциала на болницата. МБАЛ „Уни Хоспитал“ успя да продължи да се развива стремглаво дори в пандемичните времена, защото бяхме гъвкави - в процесите на управление, в организацията и като вътрешно преструктуриране. Болницата защити акредитация за медицински туризъм и бе сертифицирана от GHА - Global Healthcare Accreditation. Това ни позволи да отворим врати си не само за българските пациенти, но и за чуждестранните.  Следващата ни стъпка е покриване изискванията на JCI - Joint Commission International, акредитационна система определяна като „златен стандарт“ в здравеопазването.  Всички тези независими международни системи са не само гаранция, че дейността на болницата отговаря на световните стандарти по качество, но и че се справяме успешно с това да  поставим пациентите в центъра на системата и да им предложим наистина качествени медицински услуги.

-Има ли Уни Хоспитал рецепта за терапия на големия проблем – осигуряването на достатъчно и високоспециализирани кадри. Как се справяте? Какво трябва да се реши на национално ниво?

-Положението е критично в цялата страна. Това е още едно от предизвикателствата, с които мениджмънтът трябва да се бори и до този момент успяваме да се справим. Недостигът ще се задълбочава, защото част от специалистите, които се подготвят, напускат страната. Един от най-острите дефицити е при професионалистите по здравни грижи. Средната възраст на учащите във факултета по здравни грижи е около 35 години, а би следвало да е около 20 години. Добре би било на национално ниво, въпреки трудностите при взимането на такова решение - да се преструктурират болниците, които нямат достатъчно пациенти. Това представлява известен резерв от опитни медици. Най-важното нещо е отношението към колегите – оценка и уважение за техния висок професионализъм и денонощен труд, посветен на страдащите хора.

-Знаем трудностите, които днес „спъват” развитието на болничната сфера у нас. Коя, според Вас, е основната бариера пред всяка българска болница?

-Пандемията и последвалата криза във всички сфери на живота ни постави пред едно много сериозно предизвикателство, по време на което някои болници успяха да го преодолеят, дори да се развиват и увеличават обема на дейността си. Както споменах "Уни Хоспитал" е сред тях, като подобни ситуации са много добър тест за адаптивност и приспособимост.

Трудностите, които спъват болничната сфера са:

  • кадрови дефицит;
  • недофинансиране на здравноосигурителната система;
  • опорочен начин на заплащане на болничната помощ;
  • регулаторни механизми, които се стремят да създадат пречка на входа на системата;
  • липса на контрол на качеството на извършената медицинска дейност на изхода на системата, който пряко да оказва влияние върху заплащането на болничната помощ;
  • голям брой неефективни държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ.

За да се реши кадровият дефицит, който е най-големият ни проблем, е необходимо да се предприемат мерки на национално ниво.

Ние, в „Уни Хоспитал“, активно работим с учебните заведения като се започне от средните училища, премине се през колежите и се завърши с университетите – всички институции, които подготвят здравни кадри.

-Имате ли лична кауза за бъдещето на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в осъществяване на триединството между местна, регионална и национална болница

-Най-важната цел пред МБАЛ „Уни Хоспитал“ е непрекъснато да повишава качеството на предлаганите медицински услуги и максимално да улесни достъпа до тях. Личната кауза на всеки един от медицинския ни екип е „Уни Хоспитал“ да бъде избор номер едно за пациентите. Ръководстото на болницата активно работи в  две посоки - повишаване квалификацията на медицинските екипи и покриване стандартите за акредитационна оценка от независими международни и български институции. Това е дългосрочният ни план.

Въпросите задава Дарина Стоева

гл. редактор на „Форум Медикус”