2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе внедрена нова информационна система

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе внедрена нова информационна система В МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе внедрена нова информационна система
В МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе внедрена нова информационна система

С новата информационна система също така ще бъде възможно да се извършва прецизно планиране на лечебната и административната дейност, щателно документиране и проследяване на всяка терапевтична и оперативна дейност, а най-голямото ѝ предимство е високата ѝ аналитична стойност.

В стремежа си към постоянно усъвършенстване на качеството на управление на всички процеси в МБАЛ "Уни Хоспитал" бе внедрена иновативна информационна система с възможност за използване на достиженията на изкуствения интелект и обучението на машините. С нея ще бъде възможно извършването на телемедицина в сътрудничество с международни медицински екипи, експресно бързо второ мнение по документи и образни изследвания на пациенти, консултация на чуждестранни пациенти, преди пристигането им за лечение у нас. Медицинският туризъм в „Уни Хоспитал“ ще бъде подсилен чрез дигиталните иновации след успешното акредитиране на болницата по единствената в света система за оценка на качеството за лечение на пациенти от чужбина Global Healthcare Accreditation (GHA).
Изкуственият интелект и MachineLearning ще спомогнат значително за по-бързо поставяне на диагнозата на пациента, прилагане на последните световни достижения при лечението, подджъране на високата квалификация на медицинските екипи.
С новата информационна система също така ще бъде възможно да се извършва прецизно планиране на лечебната и административната дейност, щателно документиране и проследяване на всяка терапевтична и оперативна дейност, а най-голямото ѝ предимство е високата ѝ аналитична стойност. Чрез подобни иновативни дигитални решения ръководството на болницата може да бъде по-ефективно във вземането на решения, основани на доказателства, дълбок анализ на BigData и навременно интерпретиране на медико-статистическите показатели. Всяко подобрение в управлението на процесите във всяко едно лечебно заведение е подобрение и в лечението на пациентите и техния достъп до навременна, качествена и цялостна медицинска помощ. А именно това е кредото ни - Всичко за здравето под един покрив.