2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ започват скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ започват скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания В МБАЛ „Уни Хоспитал“ започват скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания
В МБАЛ „Уни Хоспитал“ започват скринингови прегледи за три вида онкологични заболявания

Профилактиката на онкологичните заболявания цели да предотврати възникването им и да отстрани рисковите фактори за появата на заболяване.

През месец март в МБАЛ „Уни Хоспитал“ започват скринингови прегледи и изследвания за три вида онкологични заболявания – Рак на млечна жлеза, Рак на маточната шийка и Рак на дебелото и правото черво. Прегледите са организирани от РЗИ Пазарджик и се финансират от Министерство на здравеопазването по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.

Основни целеви групи на скриниговите прегледи са:

  • здравно неосигурени лица  – жени с фамилна анамнеза (първа линия родство – майка, сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата;
  • полово активни жени от 25 до 60 г. за рак на маточната шийка; 
  • лица с фамилен колоректален карцином над 50 г. за необходимостта от провеждане на хемокулт-тест чрез профилактичен преглед за рак на дебелото и правото черво.

Профилактиката на онкологичните заболявания цели да предотврати възникването им и да отстрани рисковите фактори за появата на заболяване.  Тя е насочена към ранно откриване на заболяването, преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и чрез ранно лечение – подобряване на прогнозата и намаляване на честотата на тежките симптоми и хронифициране на заболяването.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на час всеки ден от 13:00 до 15:00 часа и при спазване на противоепидемичните мерки.

Тел. за записване на час: 0357/88 581