2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

В „Уни Хоспитал“ през септември се организират консултации за пациенти с наднормено тегло

В „Уни Хоспитал“ през септември се организират консултации за пациенти с наднормено тегло В „Уни Хоспитал“ през септември се организират консултации за пациенти с наднормено тегло
В „Уни Хоспитал“ през септември се организират консултации за пациенти с наднормено тегло

През последните 10 години бариатричната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят.

Д-р Ивайло Цветков, бариатричен хирург, ще извършва безплатни консултации на хора с наднормено тегло. Специалистът ще преглежда пациенти с болестно затлъстяване – с Индекс на телесна маса (ИТМ) над 34,0 и захарен диабет тип 2.

Графикът на прегледите е:

  • 28 септември (сряда) – от 12:00 до 14:00 часа;
  • 29 септември (четвъртък) – от 12:00 до 14:00 часа.

През последните 10 години бариатричната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят. Специалистите подчертават, че ако през последните 20 години на миналия век СПИН е бил бичът на съвременния свят, то през 30-те години на този век болестното затлъстяване и захарния диабет тип 2 ще са най-разпространените болести в световен мащаб и ще обхванат над 500 млн. души от населението на планетата.

Д-р Цветков обяснява, че според указанията на Международната диабетна федерация, публикувани през 2011 година, метаболитната хирургия представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективнио средство за хирургично лечение:

  • подходящо терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и високо степенно затлъстяване (ИТМ=/<35 kg/m2 – при европеидната раса)
  • подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2 – при европеидната раса), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване.

Метаболитната хирургия включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастро-интестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план.

Д-р Ивайло Цветков е дългогодишен член на Международната федерация за хирургия на болестното затлъстяване (IFSO) с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европа за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Той практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и международните стандарти за подобен вид операции. Д-р Цветков има извършени над 780 първични и ревизионни операции за отслабване през последните 12 години.  Резултатите на д-р Цветков отговарят на стандартите за добра медицинска практика на IFSO като процент усложнения – от 0.04 до 0.08% като специалистът е сертифициран да извършва тези операции на територията на Европейския съюз. Той прилага индивидуален подход по отношение на вида хирургия или лечение на болестното затлъстяване при всеки пациент, съобразени с личностните му и индивидуални особености. Цената на предлаганите операции за отслабване е конкурентна на предлаганите в Турция цени за операции за отслабване и е много по-добра от цените за тези операции в Европа и други болници в България, като това не е за сметка на качеството на предлаганата услуга, а за сметка на разработена система за ефективна предоперативна оценка преди операцията и бързо възстановяване на пациента след нея.