2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

5 май - Световен ден за хигиена на ръцете

5 май - Световен ден за хигиена на ръцете 5 май - Световен ден за хигиена на ръцете
5 май - Световен ден за хигиена на ръцете 1 2 3

Хигиената на ръцете е с висок приоритет в сферата на здравеопазването

 

На 5 май отбелязваме Световния ден за хигиена на ръцете. Световната здравна организация (СЗО) акцентира, че заедно различните общности могат да ускорят действията за предотвратяване на инфекции и антимикробна резистентност в здравеопазването. Особено важно е изграждането на култура на безопасност и качество, в която подобряването на хигиената на ръцете е с висок приоритет.

 

От СЗО констатират, че е от критично значение да се насочи вниманието към изменението на климата/културата в областта на безопасността, за да се гарантира по-нататъшно и по-устойчиво подобряване в хигиената на ръцете.