2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

9 май – Европейски ден на информираност за инсулта

9 май – Европейски ден на информираност за инсулта 9 май – Европейски ден на информираност за инсулта
9 май – Европейски ден на информираност за инсулта

Основна причина за развитие на мозъчен инсулт са атеросклероза на кръвоносните съдове в шията и мозъка, обикновено съчетана с високи стойности на кръвното налягане, а по-рядко сърдечно заболяване, заболявания или аномалии на мозъчните артерии, заболявания на кръвта.

Мозъчният инсулт представлява остро нарушение на мозъчното кръвообращение, при което в резултат от запушване или по-рядко разкъсване на мозъчен кръвоносен съд настъпва увреждане на определени участъци в мозъка с поява на неврологични симптоми.

Рискови фактори за развитието на мозъчен инсулт са високо кръвно налягане, тютюнопушене, захарен диабет, повишена концентрация на липиди в кръвта, стеснение на голяма кръвоснабдяваща мозъка артерия, наднормено телесно тегло, заседнал начин на живот и други, споделя доц. д-р Ирена Велчева, началник на Клиниката по нервни болести в “Уни Хоспитал“. 

Основна причина за развитие на мозъчен инсулт са атеросклероза на кръвоносните съдове в шията и мозъка, обикновено съчетана с високи стойности на кръвното налягане, а по-рядко сърдечно заболяване, заболявания или аномалии на мозъчните артерии, заболявания на кръвта.

Мозъчният инсулт може да протече като исхемичен (мозъчен инфаркт) в около 80% от случаите и хеморагичен (мозъчен кръвоизлив). При мозъчният инфаркт се наблюдава запушване на мозъчна артерия от образувал се на място кръвен съсирек (тромб) или от докаран с кръвния поток, най-често от сърцето, съсирек (ембол).

Клиничните прояви на мозъчния инсулт са разнообразни и зависят от засегнатия кръвоносен съд и участъка от мозъка, който той кръвоснабдява. Най-често срещаните симптоми са „увисване“ на единия устен ъгъл, слабост в едната ръка и/или крака или нарушение в говора, които настъпват вследствие парализа на съответните мускули. Спадането на устния ъгъл се вижда най-добре при опит за усмивка, а слабостта на ръката – при опит за повдигане и задържане на ръката. Нарушението на говора може да се прояви като невъзможност за правилно намиране на думата, трудно произнасяне на думите или загуба на говора. Възможно е да се появи и трудно разбиране на чуждата реч. Други по-редки симптоми са нарушение в зрението, смущение в гълтането, нестабилна походка, световъртеж, гадене и повръщане, внезапно настъпило силно главоболие, внезапна обърканост и дезориентация в позната обстановка, нарушение на съзнанието. Нарушенията в зрението може да се проявят като отпадане на части от зрителното поле до пълна загуба на зрението, а може да възникне и двойно виждане, обяснява доц. Велчева.

Мозъчният инсулт е спешно състояние. При поява на описаните симптоми на мозъчен инсулт е необходимо спешно да се позвъни на тел.112 и болният възможно най-бързо да се насочи към най-близкото лечебно заведение, в което се лекуват мозъчни инсулти. Спешността при мозъчните инфаркти се обуславя от особеностите на тяхното развитие, при което възстановяването на кръвния ток в зоната около ядрото на инфаркта в рамките на 4.5 часа след началото на симптомите може да предотврати гибелта на невроните в нея. Именно в този времеви интервал, известен като „терапевтичен прозорец“ се провежда съвременното лечение на мозъчния инфаркт – тромболиза. То се осъществява посредством интравенозно въвеждане на медикамент – Алтеплаза, с който се цели разрушаване на тромба, запушил съда. Друго съвременно лечение на мозъчните инфаркти е механичната тромбектомия, при която тромбът се фрагментира и изсмуква със специални устройства и това се провежда самостоятелно или след проведена тромболиза.

Прилагането на тромболиза и/или тромбектомия води до бързо и силно редуциране на тежестта на неврологичните симптоми и добро възстановяване на пациента, акцентира още доц. Велчева.