2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“: В „Уни Хоспитал“ 75% от операциите в Отделението са миниинвазивни

Д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“: В „Уни Хоспитал“ 75% от операциите в Отделението са миниинвазивни Д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“: В „Уни Хоспитал“ 75% от операциите в Отделението са миниинвазивни
Д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“: В „Уни Хоспитал“ 75% от операциите в Отделението са миниинвазивни

Отделението по гръдна хирургия при МБАЛ „Уни Хоспитал“ е оборудвано с най-съвременна апаратура и инструментариум за пълноценни диагностика и лечение на всички заболявания на органите в гръдния кош

Гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценката, необходими за високовлафицирана, навременна и адекватна диагностика и лечение на всички хирургични заболявания, обхващащи гръдния кош и шия, гръдната стена (вкл. млечна жлеза), плевра, бели дробове, трахея и бронхи, медиастинум, диафрагма и хранопровод.

В нашата специалност са необходими системни познания по анатомия,  образна диагностика, предоперативна оценка, оценка на риска, интензивни грижи, следоперативни и рехабилитационни грижи, хирургия, травматология, онкология. Това споделя д-р Юрий Стоянов, началник на Отделението по гръдна хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Отделението по гръдна хирургия при МБАЛ „Уни Хоспитал“ е оборудвано с най-съвременна апаратура и инструментариум за пълноценни диагностика и лечение на всички заболявания на органите в гръдния кош.

Отделението разполага с ехомамограф, комбиниран с 3D-ехограф, за най-прецизно изследване на млечните жлези. Апаратът позволява адекватно изследване на щитовидна жлеза и е важно средство при диагностиката на процеси в плевралната кухина и периферните участъци на белия дроб.

Бронхоскопската апаратура на отделението е най-модерната в България, подчертава д-р Стоянов допълва и акцентира, че с нейна помощ могат да се извършват както стандартни бронхоскопии, така също и криобиопсия на патологични огнища и трансбронхиална биопсия на на суспектни лимфни възли под ехографски и рентгенов контрол.

Торакоскопската апаратура позволява преобладаващия брой оперативни интервенции - около 75%, да се извършват чрез щадящия миниинвазивен подход, позволяващ по-бързото възстановяване на пациентите в сравнение с класическия подход.

Отделението разполага с видеомедиастинокоп за биопсия на медиастинални лимфни възли при стадиране и рестадиране на онкологични заболявания.