2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Росица Кръстева представи лекцията „Персонализирана медицина – може ли ракът да бъде излекуван?“

Д-р Росица Кръстева представи лекцията „Персонализирана медицина – може ли ракът да бъде излекуван?“ Д-р Росица Кръстева представи лекцията „Персонализирана медицина – може ли ракът да бъде излекуван?“
Д-р Росица Кръстева представи лекцията „Персонализирана медицина – може ли ракът да бъде излекуван?“ 1

Един от акцентите в презентацияха бе - за персонализираната онкология е изключително важно правилното лечение, в правилното време и на правилния човек

Д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния център и Отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Уни Хоспитал“, представи презентацията „Персонализирана медицина – може ли ракът да бъде излекуван?“. Пред колегите си тя обясни, че за персонализираната онкология е изключително важно правилното лечение, в правилното време и на правилния човек. И това се дължи не само на хистологичната диагноза, но най-вече на молекулярната диагностика.

Д-р Кръстева изтъкна, че комплексният подход, реализиран от мултидисциплинарни екипи, дава възможност за по-голяма преживяемост на пациентите с онкологични заболявания – подход, който е потвърден от редица клинични изпитвания и се следва и в „Уни Хоспитал“. В презентацията бе проследена историята на рака, като подробно бяха разгледани последните достижения на медицината.

Презентацията е част от политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и научен обмен с медицинската общност в региона.