2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Росица Кръстева представи Онкологичния център пред специалисти от Албания и Косово

Д-р Росица Кръстева представи Онкологичния център пред специалисти от Албания и Косово Д-р Росица Кръстева представи Онкологичния център пред специалисти от Албания и Косово
Д-р Росица Кръстева представи Онкологичния център пред специалисти от Албания и Косово 1 2 3

Д-р Кръстева акцентира пред гостуващата делегация върху комплексния подход, прилаган от мултидисциплинарните медицински екипи в „Уни Хоспитал“

Онколози от Албания и Косово посетиха Онкологичен център Уни Хоспитал. Д-р Росица Кръстева, началник на Центъра и отделението по Медицинска онкология, запозна гостите с възможностите, които Центърът предлага, съобразени с добрите медицински практики и с всички съвременни световни насоки в лечението на злокачествените заболявания. Д-р Захари Захариев, началник на отделението по Лъчелечение, представи предимствата в радиохирургията чрез двата мултимодални линейни ускорителя и уредбата за брахитерапия, а д-р Васил Станчев, началник на отделението по Нуклеарна медицина демонстрира високото качество на диагностичния процес с  ПЕТ-скенера.

Д-р Кръстева акцентира пред гостуващата делегация върху комплексния подход, прилаган от мултидисциплинарните медицински екипи в „Уни Хоспитал“, който води до най-добро качество в лечението на онкологичните пациенти.