2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Росица Кръстева участва в Десетия Балкански конгрес по нуклеарна медицина в Румъния

Д-р Росица Кръстева участва в Десетия Балкански конгрес по нуклеарна медицина в Румъния Д-р Росица Кръстева участва в Десетия Балкански конгрес по нуклеарна медицина в Румъния
Д-р Росица Кръстева участва в Десетия Балкански конгрес по нуклеарна медицина в Румъния 1

Д-р Росица Кръстева бе сред специално поканените лектори

Десетият Балкански конгрес по нуклеарна медицина и Петият румънски конгрес по нуклеарна медицина се проведоха на 15-18 март 2023 г. в Букурещ, Румъния, при голям интерес и с участието на над 300 специалисти.

Д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния център и Отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Уни Хоспитал“, бе сред специално поканените лектори и представи презентация на тема „Псевдопрогресия и хиперпрогресия при терапия с имунни чекпойнт инхибитори при солидни тумори“.

В научния форум с две презентации участва и проф. Соня Сергиева, лекар консултант в Отделението по нуклеарна медицина в „Уни Хоспитал“.

Конгресът цели засилване на международното сътрудничество на специалистите, като им предоставя възможност да споделят своите постижения пред голяма аудитория.