2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Д-р Васил Василев участва в 25 Световен и 25 Европейски конгрес на Световната федерация по клинична химия и Европейската федерация по лабораторна медицина

Д-р Васил Василев участва в 25 Световен и 25 Европейски конгрес на Световната федерация по клинична химия и Европейската федерация по лабораторна медицина Д-р Васил Василев участва в 25 Световен и 25 Европейски конгрес на Световната федерация по клинична химия и Европейската федерация по лабораторна медицина
Д-р Васил Василев участва в 25 Световен и 25 Европейски конгрес на Световната федерация по клинична химия и Европейската федерация по лабораторна медицина 1

Научният форум беше на най-високо ниво и събра изтъкнати международни лектори с изключително интересни презентации в здравеопазването

Д-р Васил Василев, началник на Клиничната лаборатория в „Уни Хоспитал“ участва в съвместния 25 Световен и 25 Европейски конгрес, организиран от Световната федерация по клинична химия и Европейската федерация по лабораторна медицина в Рим, Италия.

Научният форум беше на най-високо ниво и събра изтъкнати международни лектори с изключително интересни презентации в здравеопазването. Бяха демонстрирани последните диагностични технологии, научни постижения и предизвикателства в интерактивни сесии, показващи най-новите постижения в лабораторната медицина, сподели д-р Василев.

Информационна кампания за осведомяване в световен мащаб, достигаща до глобалната аудитория и насочваща вниманието към ролята на лабораторната медицина и нейната стойност в  здравеопазването: персонализиране, превантивност, предсказуемост, партисипативност, както и включване във всички клинични пътеки и амбулаторни процедури, е един от основните изводи, като резултат от конгреса.