2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Диагностична дилема: „съжителство“ в ендобронхиално пространство на два тумора

Диагностична дилема: „съжителство“ в ендобронхиално пространство на два тумора Диагностична дилема: „съжителство“ в ендобронхиално пространство на два тумора
Диагностична дилема: „съжителство“ в ендобронхиално пространство на два тумора

Белият дроб е обичайна арена за метастази на тумори с различна локализация, но метастази с ендобронхиална локализация е много рядка.

„Ендобронхиална локализация - арена на два тумора “ е последната статия на  д-р Спасимир Шопов, патолог в МБАЛ „Уни Хоспитал“. Статията е публикувана във „Fоlia Medica“ - рецензирано списание на Медицински университет - Пловдив.

Белият дроб е обичайна арена за метастази на тумори с различна локализация, но метастази с ендобронхиална локализация е много рядка. Най-честите тумори, даващи метастази в ендобронхиално пространство, са карциномите на бъбрека, гърдата и дебелото черво. Описаният от д-р Шопов случай е на 61-годишен мъж, активен пушач от 20 години. Пациентът е приет в Отделението по гръдна хирургия на МБАЛ „Уни Хоспитал“ с оплаквания от кашлица и хемоптиза. Преди 5 години е претърпял десностранна нефректомия по повод карцином на бъбрека. След проведените изследвания се установява, че пациентът има едновременно два тумора в ендобронхиалното пространство, метастаза от бъбречноклетъчен карцином-светлоклетъчен тип и първичен микроинвазивен плоскоклетъчен карцином на белият дроб. Пациентът е насочен към Туморнен борд за определяне на по-нататъшното му лечение.

В статията се прави обзор на метастатичните тумори в ендобронхиално пространство, първичните такива и възможността за съществуване на два тумора с такава локализация, които могат да са първични, метастатични ими комбинация от двата. Както и необходимостта от тяхното разграничаване поради специфичността им на лечение и прогноза. От направената справка се оказва, че това е първият публикуван случай на съжителство на два тумора в ендобронхиално пространство. Не е за подценяване и съществуването в ендобронхиално пространство на композитни и колизионни тумори, които трябва да се разграничат и да се имат в предвид не само от патолозите, но и от хирурзи, рентгенолози и онколози.