2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

МБАЛ „Уни Хоспитал“ покри отново международните стандарти за висококачествена медицинска помощ

МБАЛ „Уни Хоспитал“ покри отново международните стандарти за висококачествена медицинска помощ МБАЛ „Уни Хоспитал“ покри отново международните стандарти за висококачествена медицинска помощ
МБАЛ „Уни Хоспитал“ покри отново международните стандарти за висококачествена медицинска помощ 1 2 3

Болницата бе успешно сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 22525:2020 от MG Global

МБАЛ „Уни Хоспитал“ бе успешно сертифицирана от акредитираната организация MG Global за ефективно управление на качеството (ISO 9001:2015), за опазване на околната среда (ISO 14001:2015) и за безопасни условия за труд (ISO 45001:2018) в областта на предоставяне на медицински услуги чрез диагностика, лечение рехабилитация и предоставянето им в програми за медицински туризъм (ISO 22525:2020). Сертификацията е доказателство, че лечебното заведение планира, обезпечава, управлява и предоставя висококачествена медицинска помощ на пациентите, разполага с модерна апаратура, поддържа най-високо ниво на компетентност на персонала и има всички необходими възможности за обучението на студенти и специализанти.

„Покриването на международните стандарти, заедно с акредитацията от Global Healthcare Accreditation (GHA), е пореден етап от изпълнението на цялостната ни политика за създаване на всички условия за постигане на ефективно лечение в условията на пълна безопасност за пациентите“, акцентира управителят на МБАЛ „Уни Хоспитал“ д-р Явор Дренски.

Стандартите удостоверяват постоянството в качеството на дейността в болницата, съгласно европейските директиви и специфичните правила и норми, като сертифицираните дейности са обект на постоянна проверка и актуализация всяка година. Изпълнението и спазването на изискванията на стандартите гарантират непрекъснато усъвършенстване не само в медицинската сфера, но и в цялостното управление на дейностите в болницата и грижите за пациентите.