Апаратура

 

Два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX - единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

 

От началото на 2021 г. Отделението по лъчелечение е единственото в страната, което разполага със системата Varian Calypso за провеждане на радиохирургия при ранен простатен карцином. Varian Calypso System улавя и най-малкото движение на простатата чрез три миниатюрни магнита, поставени в тумора, и подава информация в реално време към линейния ускорител (машината, която облъчва). Ускорителят коригира насочваните лъчи така, че туморът в простатата да бъде облъчен изключително прецизно, като в същото време бъдат пощадени и предпазени здравите околни тъкани.  

Системата Калипсо е подходяща за провеждане на лечение при пациенти с ранен рак на простата и е алтернатива на хирургичното лечение. С Varian Calypso System времето на терапия се съкращава сериозно и пациентът преминава през само пет процедури на лечение, при липсата на странични лъчеви реакции.

Онкологичен център Уни Хоспитал вече разполага с HyperArc HD – най-съвременната методика в радиохирургията, която дава възможност за едновременно облъчване на множество метастази в областта на главата и съкращава времето за облъчване. Изцяло автоматизирано-роботизираните движения позволяват лечението да започне и да бъде проследено без последващи влизания в залата за провеждане на лъчетерапия.

Заедно с това HyperArc HD методиката се справя успешно с едно от големите предизвикателства в областта на стереотактичната радиохирургия – максималното запазване на здравите тъкани. Облъчването при тази методика е не-компланарно (облъчване от множество входни точки, осигурено чрез ротация на пациентската маса), като по този начин дозата, получена в околните тъкани, е много по-малка. Това, от своя страна, осигурява възможност за последващо лечение, ако такова е необходимо.

 

Компютърен томограф - ПЕТ скенер (ПET-КТ) – Siemens Biograph mCT64

Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

 

  • Магнитен резонанс (МР) "Magnetom Aera" - 1.5Т от най-ново поколение;
  • Компютър-томограф (КТ) "Somatom Perspective" - 128-срезов от последно поколение;
  • Мобилен графичен апарат "Mobilet Mira" с форма и украса на жираф - уникален и единствен в България;
  • Дигитален скопично-графичен апарат "Luminos Fusion";
  • Дигитален мамограф "Mamomat Fusion"- за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза;
  • Апарат за ултразвукова диагностика SIEMENS с възможности за 3D и конвенционална ехография, както и други ултразвукови изследвания.

 

В Операционния блок могат да бъдат извършвани най-големи по обем и сложност оперативни интервенции, тъй като, наред с хибридната операционна, всички останали зали  са оборудвани с лапароскопска апаратура, с два неврохирургични микроскопа от най-висок клас, рентгенова апаратура (С-рамо и кугел), ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, цистоскопия и хистероскопия, ехографска апаратура за интраоперативна ехография, модерна информационна система за контрол на жизнените показатели преди по време и след оперативната интервенция и директна връзка със структурите за образна диагностика и клинична лаборатория, микробиология и всички останали структури на лечебното заведение.