Безопасност за пациентите

Patient safety

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

 Препоръки към пациентите

 • Нашата препоръка към всички пациенти е да вземат със себе си по време на престоя им в лечебното заведение само най-необходимите вещи от първа необходимост и тоалетни принадлежности
 • Абсолютно забранено е пушенето в лечебното заведение, както и внасянето в болничните стаи на: алкохолни напитки, наркотични вещества, нетрайна храна, лични ел. уреди, саксийни растения и предмети, които биха могли да застрашат здравето и безопасността на пациента и другите обитатели на болничната стая.
 • Моля, съобразявайте нивото на звука на личния си телефон и този на телевизора, когато го използвате, за да не нарушавате спокойствието и комфорта на останалите пациенти в стаята.

 Безопасност и сигурност

Лечебното заведение осигурява денонощна охрана и външно видеонаблюдение на болницата. Въпреки това с оглед на нормалното протичане на лечебния процес и спокойствието Ви по време на престоя в болницата препоръчваме да не вземате в багажа си и да не носите по себе си ценности, бижута и др. скъпи предмети. Лечебното заведение не носи и няма да носи отговорност при повреда, изчезване или загубването им.

Пациентите, техните близки и посетители са задължени да използват оказаните за вход и изход от болницата места и да спазват всички препоръки за безопасност в лечебното заведение, както и актуалните противоепични мерки.

Пациентите не трябва да напускат по собствена преценка или желание клиниката/отделението, в което са настанени за лечение, без да са подписали информирано съгласие за последствията от това решение.

 

Прием на лекарства

По време на престоя си в болницата задължително информирайте лекуващия лекар за приеманите от Вас лекарства, както и ако имате алергии към медикаменти.

Изключително важно е да приемате предписаните Ви лекарства според указанията на лекуващия лекар и изписаната терапия. Необходимо е да се придържате стриктно към препоръките на лекаря за дозата на прием, честотата и продължителност на терапията Ви.

Не се колебайте да информирате медицинския персонал на лечебното заведение, който полага грижи за Вас, в случай на проява на нежелани реакции от медикаментите.

 

Риск от падане

Нашата цел е да гарантираме пълната безопасност на пациентите след приема и по време на престоя им в лечебното заведение. Паданията могат да доведат до сериозни нежелани последици за пациентите и удължаване на болничния престой. В опит да намалим риска от падания Ви молим да спазвате стриктно следните препоръки, докато сте настанени в болницата:

Не се изправяйте и не ставайте рязко от леглото.
Не предприемайте действия или ставане от леглото, ако усещате, че имате нужда от подкрепа.
При необходимост използвайте подкрепящите дръжки, монтирани на стените на банята. Те гарантират вашата безопасност.
При необходимост използвайте количка и асансьор за придвижване в лечебното заведение.
Задължително носете удобни и нехлъзгащи се чехли/обувки.
Не се колебайте да потърсите помощ от медицинския персонал, ако усетите замаяност или прецените, че сте изложени на риск от падане.

 

Контрол на вътреболничните инфекции

МБАЛ „Уни Хоспитал“ спазва всички протоколи за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции с цел ограничаване на разпространението им.

В тази връзка настойчиво молим да спазване следните насоки за добра хигиена:

 • Винаги измивайте ръцете си след използване на банята и тоалетна.
 • Винаги измивайте ръцете си преди и след хранене, работа с банкноти/пари, прием на лекарства и др.

Не се колебайте да ни информирате навреме и да дадете обратна връзка на медицинския персонал, ако забележите, че не дезинфекцират ръцете си.


Пожарна безопасност
В името на безопасността и спазвайки всички нормативни разпоредби за това в лечебното заведение са поставени на определените за това места планове за евакуация и аварийните изходи в случай на пожар.

 

Изписване от лечебното заведение

Моля да се уверите преди изписването Ви от лечебното заведение, че сте информиран и разбирате напълно предписаната Ви терапия и препоръчания режим на живот, които трябва да спазвате с цел постигане на благоприятен резултат за Вашето здраве.
Препоръчваме Ви да изясните с лекуващия лекар следните аспекти преди да напуснете болницата:

 • Необходимо ли е да се придържате към специален режим – хранителен или др. след като бъдете изписан
 • Необходимо ли е да провеждате определена терапия за пълноценното Ви възстановяване
 • Необходим ли е и кога трябва да се проведе контролен преглед
 • Необходимо ли е да намаля/увелича физическата активност
 • Мога ли да се върна към стария си начин на живот – какво е необходимо да изключа от него
 • Ако имам проблем със заболяването към кого да се обърна

Не се колебайте да се обърнете към медицинския екип, който се грижи за Вас, ако не разбирате информация, свързана с лечението или последващата Ви терапия в домашни условия.
При изписване ще получите медицинската Ви документация, съдържаща информация за заболяването Ви, проведеното лечение и приложена ви по време на болничния престой терапия, както и препоръки за по-нататъшно лечение при необходимост