Център за бариатрична и метаболитна хирургия

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ работи Център за бариатрична и метаболитна хирургия с водещ специалист д-р Ивайло Цветков.

През последните 10 години бариатричната хирургия става най-бързо развиващата се хирургия в съвременния свят. Специалистите подчертават, че ако през последните 20 години на миналия век СПИН е бил бичът на съвременния свят, то през 30-те години на този век болестното затлъстяване и захарния диабет тип 2 ще са най-разпространените болести в световен мащаб и ще обхванат над 500 млн. души от населението на планетата.

Според указанията на Международната диабетна федерация, публикувани през 2011 година, метаболитната хирургия представлява и обединява различни гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и поради това тези операции са ефективно средство за хирургично лечение:

  • подходящо терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и високо степенно затлъстяване (ИТМ=/<35 kg/m2)
  • подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване.

Метаболитната хирургия включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастро-интестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план.

Д-р Цветков е консултант по бариатрична и метаболитна  хирургия в Университетската болница на North Midlands, Сток он Трент, Великобритания. Дългогодишен член е на Международната федерация за хирургия на болестното затлъстяване (IFSO) с положителни отзиви от пациенти и колеги от Западна Европа за качеството на предлаганата хирургия за отслабване. Практикува сигурна и качествена хирургия за отслабване, базирана на медицинските доказателства и междуанродните стандарти за подобен вид операции.

Д-р Цветков има извършени над 780 първични и ревизионни операции за отслабване през последните 12 години.  Резултатите на д-р Цветков отговарят на стандартите за добра медицинска практика на IFSO като процент усложнения – от 0.04 до 0.08% като специалистът е сертифициран да извършва тези операции на територията на Европейския съюз. Той прилага индивидуален подход по отношение на вида хирургия или лечение на болестното затлъстяване при всеки пациент, съобразени с личностните му и индивидуални особености.

Цената на предлаганите операции за отслабване в лечебното заведение е конкурентна на предлаганите в Турция цени за операции за отслабване и е много по-добра от цените за тези операции в Европа и други болници в България, като това не е за сметка на качеството на предлаганата услуга, а за сметка на разработена система за ефективна предоперативна оценка преди операцията и бързо възстановяване на пациента след нея.