График лекари Медицински Център

График лекари

Контакти: Регистратура-Медицински център: 0357/88 581, ул. „Г. Бенковски“ № 100

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. "Трапезица" 7 ("Бялата къща") - 0876 946 052.

 

ГРАФИЦИ  - „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД

ул. „Г. Бенковски“ № 100

 

 1. Д-р Мерал Ефендиева – акушерство и гинекология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Петък

(от – до)

Неделя

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

07.00-08-00

16.30-19.00

07.00-08-00

16.30-19.00

07.00-08-00

16.30-19.00

08.00-19.00

Домашни прегледи

 

19.00-19.30

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

19.00-19.30

 

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

 

19.00-19.30

19.00-20.00

 

 1. Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

8.00 – 11.00

8.00 – 14.00

08.00-20.00

Домашни прегледи

 

 

 

14.00 – 14.30

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

12.00 – 13.00

14.30-15.30

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

11.00 – 12.00

 

 

 

 1. Д-р Лилия Георгиева – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 – 19.00

 

 

13.00 – 19.00

 

Домашни прегледи

19.00 – 19.30

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

19.30-20.00

 

 

19.00 – 19.30

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

 

 

 1. Д-р Христо Христов – гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

17.00-18.00

07.00-08.00

17.00-18.00

07.00-08.00

17.00-18.00

07.00-08.00

17.00-18.00

07.00-08.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00-18.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

 

18.00-18.30

 

 1. Д-р Христо Чалъков – ендокринология и болести на обмяната

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

16.00 – 19.30

07.00-08.00

16.00-20.00ч

7.00 – 8.00

16.00 – 19.30

 

Домашни прегледи

 

19.30-20.00ч

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

19.30-20.00ч

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

19.00 – 19.30

 

 

 

 

Домашни прегледи

19.30 – 20.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

 1. Д-р Благовеста Георгиева –вътрешни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 1. 00-08.00

15.30-19.00

07.00-08.00

15.30-19.30

07.00-08.00

15.30-18.30

07.00-08.00

15.30-19.30

 

Домашни прегледи

19.00-19.30

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

 

18.30-19.00

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Емилия Бадаланова – инфекциозни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.30

 

Домашни прегледи

12.00 – 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – кардиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 20.00

 

15.30 – 20.00

 

08.00-20.00

Домашни прегледи

20.00 – 20.30

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

20.00-20.30

 

 

 

 

 1. Д-р Светослав Йовчев – кардиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 – 19.30

 

08.00-15.00

8.00 – 19.30

Домашни прегледи

 

19.30 – 20.00

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 1. Д-р Анастасия Мараджийска-Узунова – кардиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Неделя

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

16.00-17.30

08.00-19.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

19.00-20.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

17.30-18,00

 

 

 

 1. Д-р Анастасия Мараджийска-Узунова – вътрешни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.30-18.00

 

 

 

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

 

ОЛКК

07.00-08.00

18.00-19.00

07.00-08.00

18.00-19.00

07.00-08.00

18.00-19.00

07.00-08.00

18.00-19.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

19.00-19.30

 

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 – 17.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

 

 

 1. Д-р Спаска Кръстева – нервни болести

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

08.00-14.00

 

08.00-14.30

Домашни прегледи

 

 

14.00-14.30

 

 

 

 

 1. Д-р Лена Заекова – нефрология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

7.00 – 8.00

16.30 - 19.30

7.00 – 8.00

 

Домашни прегледи

 

 

19.30 - 20.00

 

 

 

 1. Д-р Ивайло Соколов – ревматология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

14.30-20.00

14.30-18.00

Домашни прегледи

 

 

 

20.00-20.30

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

 

18.00-18.30

 

 

 

 1. Д-р Лина Мутева – физикална и рехабилитационна медицина

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Неделя

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

07.30 – 12.30

 

 

07.30-12.30

Домашни прегледи

 

12.30 – 13.30

 

 

12.30-13,30

 

 

 1. Д-р Стоимен Церовски – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

17.00 – 19.00

 

07.00-08.00

17.00 – 19.00

 

07.00-08.00

15.30 – 19.00

Домашни прегледи

19.00-19.30

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

19.00-19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

17.00-18.00

17.00 - 18.00

 

17.00 - 18.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00 - 18.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

17.00 - 18.00

 

 

 

 1. Д-р Васил Ташев – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.30 – 19.30

16.30 – 19.30

16.30 – 19.30

16.30 – 19.30

16.30 – 19.30

Домашни прегледи

 

 

 

19.30-20.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

 

19.30-20,00

 

 1. Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

16.00 - 18.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 18.00

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 18.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

 

 

 

 1. Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

8.00 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

 

 1. Д-р Владимир Чакъров –

гръдна хирургия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

15.30-19.30

07.00-08.00

15.30-19.30

07.00-08.00

 

07.00-08.00

15.30-19.30

07.00-08.00

15.30-19.30

Домашни прегледи

 

 

15.30-19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Валери Божинов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

16.00-18.30

 

16.00-18.30

16.00-19.00

16.00-19.00

Домашни прегледи

18.30-19.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

18.30-19.00

 

 

 

 1. Д-р Валери Божинов – Гръдна хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

16.00-18.30

 

 

12.00-18.00

Домашни прегледи

 

18.30-19.00

 

 

18.00-19.00

 

 1. Доц.д-р Андриан Тонев д.м-съдова хирургия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00-8.00

16.30-20.00

7.00-8.00

16.30-20.30

7.00-8.00

16.30-20.30

 

7.00-8.00

16.30-20.30

Домашни прегледи

20.00-20.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. д-р Славка Кацарова –Пулмология и Фтизиатрия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

14.30-18.30

 

7.00-8.00

 

 

Домашни прегледи

 

18.30-19.30

 

 

 

 

 

 1. д-р Мартин Тошев–Ортопедия и травматология

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

15.00-18.00

07.00-08.00

15.00-18.00

 1. 00-08.00

15.00-17.30

7.00-8.00

15.00-18.00

 

07.00-08.00

15.00-17.30

Домашни прегледи

 

 

17.30-18.00

 

 

 

 

 1. Д-р Ели Чапарова – клинична лаборатория

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

07.00-08.00

15.30 – 19.30

 

 

07.00-08.00

15.30 – 19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Иван Попов – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

 

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00.08.0014.30-19.30

 

07.00-08.00

14.30-19.30

 

07.00-08.00

14.30-19.30

 

07.00-08.00

14.30-19.30

07.00-08.00

14.30-19.30

07.00-09.00

 

 

 1. Д-р Олга Стоянова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

15.30 – 19.30

 

07.00-08.00

15.30 – 19.30

07.00-08.00

15.30 – 19.30

07.00-08.00

15.30 – 19.30

 

 

 1. Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 • – 19.30

 

 

 1. Д-р Лида Хаджиева

 - микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Гергана Мизгова-Георгиева

- микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Събота

(от – до)

Амбулаторни прегледи

07.00-08.00

13.30 – 19.30

07.00-08.00

13.30 – 19.30

07.00-08.00

13.30 – 19.30

07.00-08.00

13.30 – 19.30

07.00-08.00

13.30 – 19.30

07.00-08.00

13.30 – 19.30

 

 

ОЛКК

Заседава всеки работен ден от понеделник до четвъртък

07.00 до 08.00 часа и от 18.00 до 19.00 часа