Лекари в Медицинския Център

Лекари Медицински Център

Контакти: Регистратура-Медицински център: 0357/88 535

 

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

Д-р Алае-еддин Зауи - акушерство и гинекология

Д-р Мерал Ефендиева - акушерство и гинекология

Д-р Ива Левкова - лекар по хранене и диетология

Д-р Христо Чалъков – вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната

Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести, кардиология

Д-р Лена Заекова - вътрешни болести, нефрология

Д-р Емилия Бадаланова – инфекциозни болести

Д-р Благовеста Георгиева - вътрешни болести

Д-р Славка Кацарова - пневмология и фтизиатрия

Д-р Цветко Цветков - вътрешни болести, гастроентерология

Д-р Христо Христов - гастроентерология

Д-р Дюрия Иляз - кардиология

Д-р Анастасия Мараджийска - вътрешни болести, кардиология

Доц. д-р Ирена Велчева - нервни болести

Д-р Емил Ръжгев - нервни болести

Д-р Спаска Кръстева - нервни болести

Д-р Абдулхамид Али Кахтан - педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия

Д-р Александър Новометски - педиатрия

Д-р Татяна Джабарска - педиатрия

Д-р Полина Узунова - педиатрия

Д-р Илмен Василев - педиатрия

Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести

Д-р Силвия Вълчева - ушно-носно-гърлени болести

Доц. д-р Андриан Тонев - съдова хирургия

Д-р Първан Войнов - пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Юрий Стоянов – хирургия, гръдна хирургия

Д-р Ангел Мечкаров - хирургия

Д-р Николай Николов - хирургия

Д-р Стоимен Церовски

Д-р Валери Божинов - хирургия, гръдна хирургия

Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

Проф. Д-р Веселина Михайлова – гръдна хирургия

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Д-р Ненчо Марков - образна диагностика

Д-р Олга Стоянова - образна диагностика

Д-р Иван Попов - образна диагностика

Д-р Лина Мутева - физикална и рехабилитационна медицина

Д.р Мартин Тошев - ортопедия и травматология

Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

Д-р Гергана Мизгова - клинична микробиология

Д-р Лида Хаджиева - клинична микробиология

Д-р Анелия Гоцева, д.м. - клинична вирусология, инфекциозни болести

Д-р Емилия Бадаланова - инфекциозни болести

Д-р Станислав Бадаланов - медицинска паразитология

Д-р Васил Василев - клинична лаборатория

Д-р Антоанета Лазарова - обща и клинична патология

Д-р Ивайло Соколов - ревматология

Д-р Димитриос Власиадис - очни болести

Д-р Евелин Персенска - очни болести

Д-р Ангел Митев, д.м . - кожни и венерически болести