МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф. В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Микробиология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. "Трапезица" 7 ("Бялата къща") - 0876 946 052

 

Графици на лекарите, работещи по НЗОК:

 

ГРАФИЦИ  - „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД

ул. „Г. Бенковски“ № 100

 

 

 1. Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

тел. 0898598140

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 16.00

 

Домашни прегледи

15.00 - 16.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

15.00 - 16.00

 

 

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

15.00 - 16.00

 

 

 

 1. Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

тел. 0899919036

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

8.00 – 11.00

8.00 – 12.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

12.00 – 13.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

12.00 – 13.00

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

 

11.00 – 12.00

 

 

 1. Д-р Йордан Попов – гастроентерология

тел. 0899108002

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.30 – 17.30

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

16.30 – 17.30

 

 

 

 1. Д-р Иван Вълков – гастроентерология

тел. 0892940876

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 1. Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

тел. 0899992751

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

8.00 – 16.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

17.00 – 18.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

16.00 – 17.00

 

 

 1. Д-р Христо Чалъков – ендокринология и болести на обмяната

тел. 0898996479

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

17.00 – 19.00

 

 

 

Домашни прегледи

 

19.30 – 20.00

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

19.00 – 19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести

тел. 0889108292

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

 

 

Домашни прегледи

19.00 – 19.30

 

 

 

 

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 • – 19.30

 

 

 

 1. Д-р Васил Анастасов – вътрешни болести

тел. 0879332190

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

16.00 – 17.00

 

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Домашни прегледи

 

17.00 – 18.00

 

 

17.00 – 18.00

ОЛКК**

 

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

 • – 18.00

 

 

 1. Д-р Емилия Бадаланова – инфекциозни болести

Тел. 0886056767

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

Домашни прегледи

12.00 – 12.30

 

 

 • – 12.30

 

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – кардиология

тел. 0889108292

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 17.00

 

15.30 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

19.30 – 20.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

 

 1. Д-р Светослав Йовчев – кардиология

тел. 0897045657

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 – 18.00

 

 

 

Домашни прегледи

 

19.00 – 19.30

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

18.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 1. Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

тел. 0887684163

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 – 17.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

 1. Д-р Десислава Янчева – нервни болести

тел. 0899009844

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 15.00

 

 

 

8.00 – 15.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

15.00 – 15.30

 

 1. Д-р Лена Заекова – нефрология

тел. 0886847835

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

16.30 - 19.30

7.00 – 8.00

 

Домашни прегледи

 

 

19.30 - 20.00

 

 

 

 1. Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

тел. 0889535444

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 18.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

Домашни прегледи

 

18.30 – 19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести, тел. 0889311550

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

15.30 – 17.30

 

15.30 – 17.30

Домашни прегледи

 

 

17.30 – 18.30

 

17.30 – 18.30

 

 
 1. Д-р Златка Попова – хирургия

тел. 0888310889

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 - 12.00

 

8.00 - 12.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

12.00 - 13.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

12.00 - 13.00

 

 

 

 

 1. Д-р Светозар Гъмзов – хирургия

тел. 0886360363

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.30 – 18.30

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

16.30 – 18.30

Домашни прегледи

18.30 – 19.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

18.00 – 18.30

 

 

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – хирургия

тел. 0888992004

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

17.00 - 18.00

 

17.00 - 18.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00 - 18.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

17.00 - 18.00

 

 

 

 1. Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

тел. 0888758487

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

тел. 0888992004

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 18.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

 1. Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

тел. 0879477820

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

8.00 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

           
           
           

 

 1. Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

тел. 0887464735

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Веселин Толинов – образна диагностика

тел. 0884993277

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

 

15.30 – 19.30

 

 

 

 1. Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

тел. 0884375363

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

15.30 – 19.30

 

 

15.30 – 19.30

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Александър Георгиев – образна диагностика

тел. 0883321536

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

 • – 19.30

 

 

 1. Д-р Зорница Русева – образна диагностика

тел. 0896845240

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 • – 19.30

 

 • – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

тел. 0887624594

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 • – 19.30

 

 1. Д-р Мариянка Ашикян – микробиология

тел. 0886848311

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 • – 19.30

 

 1. Д-р Лида Хаджиева

 - микробиология

тел. 0897511831

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30