Ортопедия и травматология

Ортопедия и травматология

Отделението по ортопедия и травматология е оборудвано с най-модерна техника, с помощта на която се извършва лечението на пациентите. В отделението се диагностицират и терапевтират всички болести на опорно-двигателния апарат. Основните дейности, които се извършват в отделението са:

  • Ендопротезиране на големи и малки стави;
  • Реконструктивна костно-ставна хирургия;
  • Травматологични операции;
  • Артроскопска хирургия.

 Отделението осигурява 24-часово покритие при необходимост от консултации.