Прием

Прием

Пациентите, които желаят и проявяват интерес да се включат в Програмата за медицински туризъм (МTP) е необходимо да попълнят Въпросник (виж по долу).

Във въпросника е включено изискване за изпращане на медицинска документация (епикризи, резултати от тестове, изследвания и др.) по електронна поща. В случай, че данните не са достатъчни или не са получени необходимите за Програмата документи, то Отговорника ще се свърже с Вас за уточняване на допълнителната информация.

Когато станете част от Програмата като пациент, ще Ви бъде изготвен ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ЛЕЧЕБЕН ПЛАН, в който се включват всички процедури и интервенции, които ще бъдат извършени. Ще бъде определена прогнозна стойност на лечението.

Предварителният индивидуален лечебен план се съставя на база на медицински алгоритми, медицински процедури и клиничните пътеки, в зависимост от поставената диагноза или състоянието Ви.

Отговорникът на Програмата ще Ви уведоми своевременно, ако има необходимост от извършването на допълнителни/повторни изследвания.

  • Информацията ще Ви бъде предоставяна на английски език.
  • Ще Ви бъде предоставена информация относно необходимостта от осъществяване на връзка с лекуващата към момента институция.
  • Ще бъдете осведомени за текущата епидемиологична обстановка в страната, ако тя крие рискове за Вас като пациент. При наложени ограничения от институциите в страната, ще бъдете запознати с указанията за мерките, които следва да се спазват.
Добави Файл (.zip, .rar, .gzip)
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани.