Прием

Прием

  • Пациентите желаещи да се включат в Програмата за медицински туризъм (МTP) трябва да попълнят Въпросник (виж по долу).

Във въпросника е включено изискване за изпращане на медицинска документация (епикризи, резултати от тестове, изследвания и др.) по електронна поща. В случай, че данните не са достатъчни или не са получени изискуемите за оценяване на възможността за включване на пациента в Програмата документи, то Отговорника се свързва с него за уточняване на допълнителната информация, която следва да бъде предоставена.

  • В случай, че е взето решение, че пациентът е допустим по Програмата, се изготвя ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ЛЕЧЕБЕН ПЛАН, в който се включват всички процедури и интервенции, които ще бъдат извършени и се определя прогнозна стойност на лечението. Предварителният индивидуален лечебен план се съставя на база на медицински алгоритми, медицински процедури и клиничните пътеки утвърдени за прилагане в зависимост от поставената диагноза или състояние на пациента. Отговорникът на програмата уведомява пациента за необходимостта от извършването на допълнителни/повторни изследвания преди пристигане и изпраща Предварителния лечебен план на английски език, заедно с прогнозната стойност на лечението. На пациента се предоставя също и информация относно необходимостта от осъществяване на връзка с лекуващата към момента институция. Изпращаната информация включва също и уведомяване за текущата епидемиологична обстановка в страната/региона на настаняване и лечение, ако тя крие рискове за пациента или са наложени ограничения, с указания за мерките, които следва да се спазват от пациента и придружителите му по време на транспорта, настаняването и престоя му.
Добави Файл (.zip, .rar, .gzip)
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани.