Рехабилитация

Рехабилитация

Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е с трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина". В отделението по физикална и рехабилитационна медицина се провежда:

  • функционална, включително кинезиологична диагностика;
  • физикална терапия и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централната нервна система;
  • периферна нервна система;
  • ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат;
  • детски и вътрешни заболявания: сърдечносъдови, включително след кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др.

В отделението работят лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Лекарите притежават допълнителна квалификация по мануална терапия, електродиагностика и електростимулация, лазертерапия и др.
Базата разполага със съвременно оборудвани с модерна апаратура сектори по електро- и светлолечение, кинезитерапия, термотерапия, водолечение, инхалационно лечение.