Специалности Медицински Център

Специалности и Ценоразпис

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф. В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Клинична микробиология
 • Вътрешни болести
 • Вирусология
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Педиатрия
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Детска пневмология и фтизиатрия
 • Инфекциозни болести
 • Медицинска паразитология
 • Очни болести
 • Обща и клинична патология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Урология
 • Кожни и венерически болести
 • Психиатрия
 • Ревматология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. "Трапезица" 7 ("Бялата къща") - 0876 946 052.

У
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
03.12.2020г
МЦ-Панагюрище ЕООД
ЕИК: 201570998
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент 
                                                                     ПРЕГЛЕДИ     
40992.00 Първичен преглед при хабилитиран специалист доцент 1 60.00
40923.00 Вторичен преглед при хабилитиран специалист доцент 1 20.00
40992.00 Първичен преглед при хабилитиран специалист професор 1 80.00
40993.00 Вторичен преглед при хабилитиран специалист професор 1 20.00
40924.00 Първичен преглед при лекар 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Акушерство и Гинекология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Хирургя 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Съдова хирургия 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Анестезиология и интензивно лечение 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Ендокринология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Гастроентерология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Ортопедия и травматология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Гръдна хирургия 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Нервни болести 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Кардиология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Вътрешни болести 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Уши, нос и гърло 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Кожни и веверически болести 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Детски болести 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар ОФРМ 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Урология 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Психиатрия 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Пулмология и фтизиатрия 1 40.00
40924.00 Първичен преглед при лекар Очни болести 1 40.00
40924.00 Първичен преглед от лекар Инфекциозни болести 1 40.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед Акушердтво и гинекология 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Хирургия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Съдова хирургия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Анестезиология и интензивно лечение 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Ендокринология 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Гастроентеролотия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Ортопедия и травматологиа 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Гръдна хирургия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Нервни болести 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Кардиология 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Вътрешни болести 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Уши, нос и гърло 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Кожни и венерически болести 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Детски болести 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар ОФРМ 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Урология 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Психиатрия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Пулмология и фтизиатрия 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Очни болести 1 20.00
40925.00 Вторичен преглед при лекар Инфекциозни болести 1 20.00
       
       
                                                     МАНИПУЛАЦИИ, ИНЖЕКЦИИ     
40926.00 Мускулна инжекция 1 5.00
40927.00 Венозна инжекция 1 10.00
40928.00 Поставяне на подкожна инжекция/без консуматив/ 1 5.00
40929.00 Поставяне на абокат 1 5.00
40930.00 Поставяне на абокат за инфузии 1 10.00
40931.00 Венозна инфузия/10-30мин/ 1 15.00
40932.00 Инхалация 1 6.00
40933.00 Скарификационна проба за чувствителност 1 2.00
40934.00 Включване на система/без медикамент/ 1 10.00
40935.00 Малка превръзка 1 10.00
40936.00 Средна превръзка 1 20.00
40937.00 Голяма превръзка 1 40.00
40938.00 Сваляне на конци с малка превръзка 1 20.00
40939.00 Изпълнение и отчитане на проба Манту 1 15.00
40940.00 Клизма 1 30.00
40941.00 Премахване на кожно обраувание с местна анестезия 1 60.00
40942.00 Алергологично тестване 1 10.00
40943.00 Вземане на проба за наличие на алкохолно съдържание в кръвта 1 25.00
40944.00 Обработка и шев на рана с местна анестезия 1 60.00
40947.00 Медицинско свидетелство за работа в чужбина/страната 1 60.00
40948.00 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка 1 60.00
40948.00 Заверка на медицинско удостоверение за брак 1 12.00
40949.00 Служебна бележка 1 6.00
40950.00 Издаване на дубликат от болничен лист 1 12.00
40951.00 ЕКГ стандартно 1 10.00
40955.00 ЕхоКардиография 1 60.00
40957.00 Абдоминална ехография при деца 1 30.00
40958.00 Доплерехография 1 50.00
40959.00 Ставна ехография 1 30.00
40962.00 Остеодензинометрия 1 40.00
40966.00 Аудиометрия 1 20.00
40967.00 Отоневрологично изследване 1 50.00
40991.00 Измерване на Артериално налягане 1 5.00
40993.00 Сваляне на конци  1 20.00
41007.00 Ехография на коремни органи 1 40.00
41008.00 Първична обработка на рана и превръзка 1 50.00
41009.00 Първична обработка на рана, превръзка и шев 1 40.00
41010.00 Вторична обработка ва рана и превръзка 1 20.00
41011.00 Некректомия-почистване на стари екскориации 1 15.00
41012.00 Лаваж/промивка на рана/ 1 15.00
41013.00 Дренаж на рана 1 15.00
41014.00 Биопсия от рана 1 45.00
41015.00 Местна анестезия 1 10.00
41017.00 Затягане на конци с отсрочен шев 1 16.00
41018.00 Сваляне на конци с превръзка 1 20.00
41019.00 Отваряне и дрениране на абсцес 1 60.00
41020.00 Плеврална пункция 1 90.00
41021.00 Поставяне на НГС 1 13.00
41022.00 Промивка на НГС 1 6.00
41023.00 Малка превръзка- първична, вторична 1 10.00
41024.00 Абдоминална урологична ехография 1 30.00
41025.00 Трансректална ехография 1 30.00
41026.00 Урофлоуметрия 1 60.00
41027.00 Катетъризации-уретрални на мъж с осигуряване на катетър 1 20.00
41028.00 Катетъризации-уретрални на мъж без осигуряване на катетър 1 25.00
41029.00 Катетъризации-уретрални нажена без осигуряване на катетър 1 20.00
41030.00 Катетъризации-уретрални на жена с осигуряване на катетър 1 25.00
41032.00 Преглед с доплерова ехография  1 70.00
41033.00 Преглед с доплерова ехография от хабилитирано лице 1 100.00
41034.00 Доплерова манометрия 1 50.00
41049.00 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на опер.интерв.с анестезия 1 50.00
41056.00 Приложение на лек.средства в стави, бурси и сухожилия 1 30.00
41059.00 Вземане на артериална кръв за КГА 1 10.00
41061.00 Определяне на стойността на КЗ с глюкомер 1 10.00
41065.00 Пълен тест с анестетици 1 40.00
41067.00 Ехография на щитовидна жлеза 1 30.00
41069.00 Клиничен преглед с абдоминална ехография 1 60.00
41070.00 Доплерова ехография на портална вена 1 30.00
41071.00 Доплерова ехография на ренални органи 1 100.00
41072.00 Терапевтична и диагностична парацентеза 1 50.00
41078.00 Контрасноусилена ехография/без цена на контраста/ 1 100.00
41085.00 Гипсиране на горен крайник под лакът 1 40.00
41086.00 Гипсиране на горен крайник над лакът-с лекотен гипс 1 100.00
41087.00 Гипсиране на долен крайник, под коляното 1 70.00
41088.00 Гипсиране на долен крайник над коляното 1 90.00
41089.00 Гипсиране на долен крайник, под коляното с олекотен гипс 1 90.00
41090.00 Гипсиране на долен крайник, над коляното с олекотен гипс 1 140.00
41094.00 Премахване на клипки от рана 1 15.00
41101.00 Мека имобилизация-раменен дренаж 1 40.00
41102.00 Мека имобилизация- глезенен дренаж 1 40.00
41103.00 Мека имобилизация- китков бандаж 1 20.00
41107.00 Враснал нокът - ексцизия 1 80.00
41108.00 Отстраняване на гипсова имобилизаци - циркулярна 1 30.00
41109.00 Екстракция на чуждо тяло- подкожно 1 40.00
41112.00 Ехография на млечна жлеза 1 50.00
41113.00 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата 1 50.00
41115.00 3Д ехография на млечни жлези 1 100.00
41132.00 Спирометрия- ФИД 1 15.00
41133.00 Спирометрия- ФИД с бронходилатация 1 20.00
41135.00 Прегред +ФИД 1 40.00
63477.00 Контрастно вещество с поставяне на абокат 1 85.00
       
                             ДРУГИ    
42017.00 Ултразвуков преглед на бременност 1 35.00
42019.00 Ултразвуков преглед- трансвагинален 1 35.00
42021.00 ДТК на ерозия на маточната шийка 1 50.00
42022.00 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/или вулва 1 50.00
42023.00 Апликация на вътрематочен песар/спирала/,УЗД преглед 1 40.00
42024.00  Екстракция на вътрематочен песар/спирала 1 25.00
42025.00 Апликация или екстракция на вагинален песар диафрагма 1 20.00
42026.00 Отстраняване на чуждо тяло от вагината 1 35.00
42027.00 ОТуширане на раничка–с медикамент на пациента 1 10.00
42035.00 Инцизия на фурукул в областта на гениталиите 1 50.00
42036.00 Консултация при преносена бременност 1 30.00
42044.00 Шеф на малка рана-до 3 см,до подкожие 1 40.00
45058.00 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции 1 20.00
59771.00 Копие на рентгенов диск 1 5.00
60124.00 Платено ЛКК 1 30.00
41558.00 Такса биологичен материал 1 3.00
63128.00 Вземане на материал за микробиологично изследване 1 2.50
       
       
               КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ        
  Хематологични и цитологични изследвания 1  
1.01 Пълна кръвна картина (ПКК) 1 5.60
1.40 Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско 1 5.00
1.41 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно 1 4.00
1.03 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ 1 2.20
1.41 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне 1 5.00
90.79 Морфология на тромбоцити 1 5.00
  Изследване на урина    
1.08 Урина - качествено и полуколичествено химично изследване 1 3.30
1.09 Урина/Седимент - ориентировъчно иследване 1 2.10
1.09 Химично изследване + седимент 1 4.50
9.09 Изследване на наркотици в урина –десет показателя 1 25.00
9.08 Тест за бременост в урина 1 5.00
10.20 Микроалбуминурия 1 12.50
9.36 Урина/Белтък – количествено 1 3.40
90.70 Урина/Глюкоза – количествено 1 3.00
90.37 Урина/Амилаза – количествено 1 4.30
90.38 Урина/Пикочна киселина – количествено 1 4.30
90.39 Урина/Калций – количествено 1 3.60
90.40 Урина/Фосфор – количествено 1 3.00
90.48 Урина/ Калий – количествено 1 3.00
90.49 Урина/ Натрий - количество 1 3.00
90.71 Урина /Урея – количествено 1 3.00
90.50 Урина /Креатинин – количествено  1 3.00
90.54 Креатининов клирънс 1 7.00
  Изследване на изпражнения 1  
1.10 Окултни кръвоизливи  1 10.00
  Други изследвания 1  
2.10 Ревматоиден фактор (RF) 1 7.00
2.09 Анти-стрептолизинов титър (ASO) 1 7.00
2.10 Тест за бременност в кръв 1 10.00
  Функционални изследвания 1  
1.12 Кръвозахарен профил – трикратно изследване 1 7.00
1.42 Обременяване с глюкоза – трикратно изследване 1 7.00
90.54 Клирънс (креатининов) 1 7.00
  Кръвосъсирване и фибринолиза 1  
1.04 Време на кървене 1 2.00
90.02 Време на съсирване 1 2.00
1.05 INR /Протромбиново време/ 1 4.00
1.06 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 1 4.00
91.14 Тромбиново време (ТТ) 1 4.00
1.07 Фибриноген (Fbg) 1 4.00
90.03 Д- Димери (D-Dimer) 1 16.00
90.45 Антитромбин III (AT III) 1 24.20
  Хормони, метаболити на хормони 1  
10.09 Тиреостимулиращ хормон (TSH) 1 13.00
90.15 Anti-TG (TAT) 1 17.00
10.27 Anti- TPO(MAT) 1 17.00
91.31 Прокалцитомин (Рrocalcitonin) 1 35.00
10.08 Свободен T4(FT4) 1 13.00
90.13 Свободен ТЗ (FT3) 1 13.00
90.19 Паратхормон (РТН)  1 22.50
10.23 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) 1 15.00
10.22 Лутеинизиращ хормон (LH) 1 15.00
10.25 Естрадиол 1 15.00
10.26 Тестостерон 1 15.00
10.21 Прогестерон 1 15.00
10.24 Пролактин 1 15.00
90.20 DHEA-s 1 18.00
10.15 Бета-hCG (ЧХГ) 1 17.00
90.16 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин 1 17.00
90.17 С-пептид 1 15.70
91.51 Кортизол 8- 10 часа  1 22.20
91.52 Кортизол 18 -20 часа  1 22.20
  Туморни маркери 1  
10.61 Карциноембрионален антиген (СЕА) 1 17.00
10.14 Алфа - Фетопротеин (AFP) 1 17.00
10.10 Тотален простатно - специфичен антиген (tPSA) 1 15.00
90.21 Free PSA 1 15.00
10.12 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) 1 15.00
10.11 Карциномен антиген (СА 15-3) 1 17.00
10.13 Карциномен антиген 125 (СА 125) 1 17.00
91.44 Бета - 2 микроглобулин 1 24.00
91.45 Cifra 21-1 1 24.00
91.46 HE 4 1 45.00
91.43 SCC 1 20.00
  Витамини и други вещества 1  
90.24 Витамин В12 (Vit В12) 1 20.00
91.34 Фолиева киселина (Фолат, Folate) 1 18.00
90.43 25-ОН Vitamin D 1 24.70
91.35 Хомоцистеин 1 29.70
  Лекарства и токсични вещества 1  
10.19 Дигоксин (Digoxin) 1 19.30
90.65 Vancomycin 1 23.00
10.17 Валпроева киселина (Valproate) 1 19.30
90.55 Опиати (Opiates) - урина 1 21.00
90.59 Канабиноиди (Canabinoides) - урина 1 21.00
90.62 Амфетамини (Amphetamines) - урина 1 21.00
9.11 Барбитурати (Barbiturates)-урина 1 21.00
9.12 Бензодиазепини (Benzodiazepines) - урина 1 21.00
90.61 Кокаин и метаболити - урина 1 21.00
90.80 Ангелски прах (PCP) - урина 1 21.00
90.72 Екстази (MDMA) - урина 1 21.00
90.80 Метафетамини (MET) - урина 1 21.00
91.41 Нортриптилин (TCA) - урина 1 21.00
  Клинична химия – субстрати 1  
1.11 Глюкоза (GLUC) - серум 1 2.70
1.15 Общ билирубин (Т BIL) - серум 1 3.00
1.16 Директен билирубин (D BIL) - серум 1 3.00
1.13 Креатинин (CREA) - серум 1 2.70
1.23 Пикочна киселина (UR АС) - серум 1 3.00
1.14 Урея (UREA) - серум 1 3.00
91.09 Лактат плазма 1 8.00
91.13 Амоняк плазма 1 14.00
  Клинична химия - общ белтък, индивидуални белтъци 1  
1.17 Общ белтък (TP ROT) 1 3.00
1.18 Албумин (ALB) 1 3.00
9.04 Имуноглобулин A (IgA) 1 14.00
9.02 Имуноглобулин М (IgM) 1 14.00
9.03 Имуноглобулин G (IgG) 1 14.00
90.47 Имуноглобулин Е (IgE) 1 18.80
9.05 Комплемент СЗ (СЗ) 1 15.00
9.06 Комплемент С4 (С4) 1 15.00
1.38 С-реактивен протеин (CRP) 1 7.00
9.13 Аполипопротеин Al (ApoAl) 1 10.70
9.14 Аполипопротеин В (АроВ) 1 10.70
91.38 Хаптоглобин (НАРТО) 1 18.00
94.00 Преалбумин (PREALB) 1 10.00
91.28 Трансферни (TRANSF) 1 15.00
90.25 Феритин (Ferritin) 1 16.70
91.29 Церулоплазмин (CERULO) 1 17.00
1.22 Гликиран хемоглобин (HbAlc) 1 13.50
90.23 Тропонин 1 (Tnl) 1 20.00
91.37 Цистатин C(CysC) 1 31.20
90.58 BNP 1 47.00
91.40 Миоглобин 1 23.00
90.41 Кръвногазов анализ 1 15.00
  Клинична химия – липиди 1  
1.19 Холестерол 1 3.00
1.20 HDL-холестерол 1 3.00
1.21 Триглицериди (TRIG) 1 3.00
1.39 LDL- холестерол 1 3.00
Клинична химия – ензими 1  
1.24 АсАТ (AST) 1 3.00
1.25 АлАТ (ALT) 1 3.00
1.26 Креатинкиназа(СК) 1 3.00
90.05 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) 1 6.50
90.07 ЛДХ (LDH) 1 3.80
91.19 Кисела фосфатаза - обща (АСР) 1 4.80
1.27 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) 1 2.70
1.28 Алкална фосфатаза (ALP) 1 2.70
91.21 Холинестераза (СНЕ) 1 6.05
1.29 Амилаза (AMYL) - серум 1 4.40
1.30 Липаза 1 6.20
  Клинична химия - електролити, олигоелементи и тежки метали 1  
9.15 Калий (К) - серум 1 3.00
9.16 Натрий (Na) - серум 1 3.00
90.11 Хлор (CI) - серум 1 3.00
1.36 Желязо (IRON) - серум 1 5.00
1.34 Калций-общ (Са) - серум 1 3.00
90.12 Йонизиран Са (ISE.Ca) - серум 1 4.00
1.35 Фосфор - серум (PHOS) – серум  1 3.00
90.08 Магнезий (Mg) - серум 1 4.30
91.27 Мед - серум 1 12.30
1.37 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) - серум 1 5.65
       
                    МИКРОБИОЛОГИЯ    
       
80.01 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията 1 3.00
80.03 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер 1 7.00
80.04 Директна микроскопия – оцветяване по Грам 1 14.00
80.05 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер 1 14.00
93.07 Урокултура  1 17.00
94.01 Урокултура - трикратно 1 25.00
93.08 Носен секрет 1 25.00
93.19 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет 1 25.00
93.11 Ушен секрет 1 25.00
93.12 Очен /Конюнктивален секрет  1 25.00
93.10 Храчка 1 25.00
93.13 Трахеален секрет 1 25.00
93.14 Бронхоалвеоларен лаваж 1 25.00
93.03 Уретрален секрет 1 25.00
93.04 Простатен секрет 1 25.00
93.05 Еякулат 1 25.00
93.01 Влагалищен секрет 1 25.00
93.02 Цервикален секрет 1 25.00
93.06 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./    25.00
93.32 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./   25.00
93.27 Копрокултура (фецес) – по индикации   25.00
93.15 Ранев секрет /секрет от дрен   25.00
93.16 Жлъчка   23.00
93.17 Кърма   23.00
93.26 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/   25.00
93.19
93.20
93.21
93.22
93.23
93.24
93.25
Ексудати /Пунктати/  перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/   25.00
93.30 Секрет от пустула/фурункул   25.00
93.31 Секрет от пъп   25.00
94.05 Секрет от устна кухина   25.00
93.33 Материал от протеза   25.00
93.34 Материал от сърдечна клапа   25.00
93.35 Материал от венозен/артериален катетър   25.00
93.18 Ликвор   30.00
82.82 Антибиограма   18.00
93.37 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали   23.00
94.02 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички   23.00
93.70 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/   12.00
93.71 Ревматоиден фактор /RF/   12.00
93.63 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/   10.00
93.61 RPR /серологично изследване за Сифилис/   10.00
93.62 TPHA /серологично изследване за Сифилис/   15.00
93.64 Хеликобактер пилори -Ag    23.00
93.68 Доказване на легионелен антиген в урина   36.00
93.65 Кампилобактер   23.00
93.66 Хламидия трахоматис /Ag/   27.00
93.67 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма   30.00
94.03 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида   70.00
94.04 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори   45.00
93.69 Клостридиум дефисиле – токсин А/В    45.00
94.06 Клостридиум дефисиле – токсин А/В - PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел   82.00
82.11 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray   82.00
82.12 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray   82.00
82.13 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray   82.00
82.14 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray   82.00
94.07 PCR полово-предавани инфекции   82.00
94.08 PCR HPV   73.00
94.09 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест)   15.00
94.10 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест)   15.00
66710 ДНК паспорт - фармакогенетичен тест   1 200.00
       
          ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ    
05.01 ХИВ/СПИН   14.00
  Хепатит А    
05.04 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А   18.00
94.18 Anti HAV total - имунитет   20.00
  Хепатит B    
05.05 HBsAg   19.00
94.20 AntiHBc total   20.00
05.07 AntiHBc IgM   24.00
05.07 HBeAg   24.00
94.23 antiHBe   22.00
94.24 antiHBs   22.00
  Хепатит C    
5.06 antiHCV   20.00
  Хепатит D    
94.14 Anti HDV IgM   30.00
94.15 Anti HDV total   30.00
  Хепатит Е    
94.13 Anti HEV IgM   26.00
94.26 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза   22.00
94.27 Anti EBV VCA IgG   22.00
94.28 Anti CMV IgM   25.00
94.29 Anti CMV IgG   25.00
94.30 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи   20.00
94.47 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи   20.00
94.36 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM   25.00
94.37 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG   25.00
94.38 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM   25.00
94.39 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG   25.00
94.40 Антитела срещу херпес зотер/Варицела –  VZV IgM   27.00
94.41 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG   27.00
05.03 Морбили - IgM   30.00
05.03 Морбили - IgG   30.00
05.02 Рубеола IgM   25.00
05.02 Рубеола IgG   25.00
94.31 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В   30.00
94.34 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/   25.00
94.32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба   18.00
94.33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба   25.00
94.35 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба   25.00
  Пакет предоперативни изследвания в т.ч.   25.00
  RPR /серологично изследване за Сифилис/   3.75
  TPHA /серологично изследване за Сифилис/   3.75
  ХИВ/СПИН   2.50
  HBsAg   7.50
  antiHCV   7.50
     
        ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ    
       
95.80 Кръвна група ABO / Rh   15.00
95.83 Скрининг за антиеритроцитни антитела   50.00
95.79 Определяне на Rh фенотип   45.00
95.94 Определяне на специфичността на еритроантитела   75.00
95.77 Определяне титър на антиеритроцитни антитела   25.00
95.81 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки   20.00
95.76 Определяне на слаб D антиген (DU)   50.00
95.81 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата   20.00
95.95 Диференциран тест на Кумбс   35.00
95.78 Директен тест на Кумбс   35.00
95.82 Съвместимост   50.00
     
                 ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА    
  Магнитно-резонансна томография - нативна    
92.64 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/   300.00
92.65 МРТ на селарна област   300.00
92.66 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/   300.00
92.67 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/   300.00
92.68 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/   300.00
92.69 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/   500.00
92.70 МРТ на органи и структури на шията   350.00
92.71 МРТ на гръден кош (медиастинум)   350.00
92.72 МРТ на абдомен   350.00
99.68 МРТ на абдомен плюс МРПХГ   400.00
92.73 МРТ на абдомен и таз   500.00
92.74 МРТ на малък таз   350.00
92.76 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост   300.00
92.77 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти   300.00
92.78 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало   300.00
92.79 МРТ на двете бедра или двете подбедрици   600.00
92.80 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб   300.00
92.81 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб   500.00
92.82 МРТ на три сегмента   700.00
92.83 МРТ на двете млечни жлези   350.00
99.71 МРТ дифузия и перфузия   225.00
  Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване    
92.84 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/   400.00
92.85 МРТ на селарна област   400.00
92.86 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст - вилизиев кръг   700.00
92.87 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС   650.00
92.88 МРТ на органи и структури в шията   450.00
92.89 МРТ на абдомен   450.00
92.21 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/   600.00
92.90 МРТ на абдомен плюс урография   500.00
92.91 МРТ на малък таз /с контраст/   450.00
92.92 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост   400.00
92.93 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти   400.00
92.94 МРТ на гръден кош   450.00
92.95 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало   400.00
92.96 МРТ на двете бедра   700.00
92.97 МРТ на шия и супрааортални съдове   500.00
92.20 МР – ангиография/с контрасна материя/   500.00
92.98 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел   400.00
92.99 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела   600.00
99.01 МРТ на три сегмента   800.00
99.02 МРТ на двете млечни жлези   450.00
99.51 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/   400.00
99.72 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/   280.00
  Компютърна томография    
99.03 КТ на главен мозък   180.00
99.04 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини   180.00
99.05 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция   180.00
99.06 КТ на шия   180.00
99.06 КТ на торакс   180.00
99.06 КТ на абдомен   180.00
99.06 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област)   180.00
99.07 КТ на две области различен от абдомен и таз   300.00
99.08 КТ на три области   400.00
99.09 КТ на четири области   500.00
99.10 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало   180.00
99.11 КТ на гръбначен стълб – един сегмент   180.00
99.12 КТ на гръбначен стълб – два сегмента   300.00
99.13 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/   450.00
99.13 КТ на целия гръбначен стълб   450.00
99.14 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол   250.00
  Компютърна томография с контрастно усилване     
99.15 КТ с контрастно усилване на главен мозък   210.00
99.16 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция   210.00
99.17 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини   250.00
99.18 КТ на шия/с контрастна материя/   250.00
99.18 КТ на абдомен /с контрастна материя/   250.00
99.18 КТ на таз /с контрастна материя/   250.00
99.18 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз)   250.00
99.19 КТ на две области с контрасно вещество   370.00
99.20 КТ на три области   470.00
99.21 КТ на четири области   570.00
99.22 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент   250.00
99.23 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента   370.00
99.24 КТ на целия гръбначен стълб   520.00
99.25 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало)   250.00
99.73 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък   187.00
  Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)    
99.27 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове   250.00
99.28 КТ ангиопулмография   250.00
99.29 КТ коронарография   400.00
92.18 КТ аортография   300.00
99.30 КТ торакална аортография   300.00
99.31 КТ абдоминална аортография и клонове   300.00
99.32 КТ ангиография и крайници   300.00
99.40 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник   300.00
99.33 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници   300.00
99.34 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна)   300.00
99.74 КТ урография   220.00
  Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)    
99.35 КТ виртуална бронхоскопия   400.00
99.36 КТ колонография, виртуална колоноскопия   220.00
99.37 КТ ентероклиза   350.00
92.27 КТ на мускулоскелетна система   180.00
  Мамографски и рентгенови изследвания    
92.35 Мамография /в 4 проекции/   40.00
92.34 Мамография на една гърда в две равнини   20.00
92.36 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/   50.00
10.60 Венозна урография   60.00
92.37 Ретроградна пиелография   60.00
92.38 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия   45.00
99.59 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол   35.00
99.6 Фистулография   60.00
6.39 Иригография   60.00
6.37 Хранопровод, стомах и дуоденум    45.00
99.62 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4   60.00
99.47 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж   60.00
99.64 Контрасно изследване на стомах с BaSO4   60.00
6.30 Рентгенография на бял дроб и сърце   30.00
99.42 Профилна графия на бял дроб   30.00
92.13 Лицева и профиална графия на бял дроб   40.00
6.07 Рентгенография на ребра   30.00
6.04 Рентгенография на синуси   25.00
92.02 Рентгенография на носни кости   25.00
92.04 Рентгенография на шийни прешлени   25.00
92.05 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции   30.00
92.07 Рентгенография на торакални прешлени   25.00
92.08 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции   30.00
92.09 Рентгенография на лумбални прешлени   25.00
92.1 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции   30.00
92.11 Рентгенография на сакроилиачни стави   25.00
92.41 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум   25.00
92.42 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция   30.00
92.43 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум   25.00
92.44 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции   30.00
6.15 Рентгенография на коленни стави   25.00
92.45 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции   30.00
6.17 Рентгенография на глезенни стави   25.00
92.46 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции   30.00
6.18 Рентгенография на стъпало и пръсти   25.00
92.47 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции   30.00
6.09 Рентгенография на китки   25.00
99.44 Рентгенография на китки – в повече от една проекции   30.00
6.10 Рентгенография на пръсти   25.00
99.45 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции   30.00
92.52 Рентгенография на череп в две равнини   30.00
92.52 Сегментни снимки на черепа   30.00
6.13 Рентгенография на таз, тазобедрени стави   30.00
6.14 Рентгенография на бедрена кост   25.00
92.54 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции   30.00
6.15 Рентгенография на подбедрица   25.00
92.55 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции   30.00
99.46 Обзорна рентгенография на корем БУМ   30.00
92.57 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск   5.00
99.75 Хистеросалпингография   150.00
  Ехографски изследвания    
99.48 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза   40.00
92.22 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас)   40.00
92.61 Ехомамография (на двете гърди)   40.00
99.49 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди   70.00
99.50 Биопсия под ехографски контрол   200.00
99.76 Ехография на тестиси   40.00
99.77 3D ехография на млечни жлези   100.00
  Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение     
63065 Рентгенова снимка   20.00
63066 Скенер   50.00
63067 МРТ   100.00
63068 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат)   85.00
66792 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог   30.00
       
          ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ    
97.05 Цена на един парафинов блок с 2 препарата ,оцветени с хематоксилин-еозин   50.00
97.12 Цитологично изследване от вагинални цитонамазки   15.00
97.13 Цитологично изследване от биологичен материал   25.00